Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministrarna diskuterar migration och EU:s viseringspolitik

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2023 8.40 | Publicerad på svenska 9.3.2023 kl. 10.54
Pressmeddelande

EU-ländernas inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 9 mars. På agendan står bland annat uppföljningen av genomförandet av handlingsplanerna för migrationsrutterna över västra Balkan och centrala Medelhavet. Europeiska kommissionen presenterade båda planerna i slutet av fjolåret. Finland representeras vid mötet av inrikesminister Krista Mikkonen. 

Handlingsplanen för centrala Medelhavet ger svar på många utmaningar på denna rutt. Planen innehåller 20 åtgärder för att minska irreguljär och osäker migration, tillhandahålla lösningar på nya utmaningar på sök- och räddningsområdet och stärka solidariteten mellan medlemsländerna vad gäller ansvarsfördelning.

- Varje människoliv som gått förlorat är ett för mycket. Viktiga element i handlingsplanerna för migrationsrutter är att bekämpa människosmuggling, att skapa lagliga migrationsrutter och ett fungerande asylsystem. Samtidigt måste vi ingripa i de underliggande orsakerna till migrationen och genom gemensamma åtgärder försöka stärka strukturerna i ursprungsländerna så att de bättre ska kunna bemöta framtida utmaningar, säger minister Mikkonen.  

Handlingsplanen för västra Balkan innehåller uppmaningar att stärka gränssäkerheten, påskynda asylförfarandet, bekämpa migrantsmuggling och förbättra samarbetet i fråga om återresa. Viseringspolitiken i länderna på västra Balkan bör harmoniseras med EU:s viseringspolitik.

Antalet migranter som anlände till Europeiska unionen via västra Balkan ökade avsevärt under 2022. För närvarande är mottagningssystemen belastade i många EU-länder nära västra Balkan. Rutten är också förenad med kriminell verksamhet, till exempel människosmuggling och människohandel.

EU behöver en mer strategisk och hållbar viseringspolitik

Inrikesministrarna får vid sitt möte en lägesrapport om Schengenområdets verksamhet. Ministrarna ska också diskutera framtiden för EU:s viseringspolitik. EU-ordförandelandet Sverige har som mål att inleda en diskussion om att ändra viseringspolitiken i en mer strategisk och hållbar riktning.

- EU-ländernas gemensamma viseringspolitik bör utvecklas. En effektiv viseringspolitik bidrar till säkerheten i Schengenområdet redan i tredjeländer, säger Mikkonen.

Ministrarna ska bland annat diskutera mekanismen för tillfälligt upphävande av viseringsfriheten, som infördes 2013 men som inte har fungerat på önskat sätt. Avsikten är att göra det möjligt att tillfälligt upphäva viseringsfriheten med ett visst tredjeland om man märker att antalet olagliga inresor från landet till EU avsevärt ökar. 

I sin nuvarande form ger systemet inte tillräckligt skydd mot missbruk av viseringsfriheten och det bör ses över. Ordförandelandet Sverige föreslår därför att mekanismen ska omvärderas så att man med hjälp av den snabbare och med lägre tröskel kan reagera på eventuella problem.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16, [email protected]
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 19 22, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)