Hoppa till innehåll
Media

Parlamentarisk uppföljningsgrupp för beredning av underrättelselagstiftningen och revision av grundlagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2017 13.00
Pressmeddelande 043/2017

Inrikesministeriet har tillsatt en parlamentarisk uppföljningsgrupp för fortsatt beredning av underrättelselagstiftningen samt för parlamentarisk beredning av granskningen av grundlagsregleringen.

Gruppen har till uppgift att följa den fortsatta beredningen av den civila underrättelselagstiftningen, den militära underrättelselagstiftningen och den lagstiftning som gäller övervakningen av underrättelseinhämtning samt av granskningen av grundlagsregleringen om skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden. Gruppen ger också sina synpunkter och kommer med utvecklings- och åtgärdsförslag som stöd för beredningen.

De arbetsgrupper som hade till uppgift att bereda underrättelselagstiftningen och revisionen av grundlagen har färdigställt sina förslag. Beredningen av alla lagstiftningsprojekt följdes upp av en parlamentarisk arbetsgrupp. Lagförslagen har sänts på en två månader lång remiss, efter vilken en fortsatt beredning av lagförslagen inleds. Det har beslutats att parlamentarisk uppföljning ordnas också vid den fortsatta beredningen av lagstiftningshelheten.

Den parlamentariska uppföljningsgruppens mandatperiod är 4.5–31.12.2017.

Uppföljningsgruppens sammansättning

Ordförande Tapani Tölli, riksdagsledamot, Centern i Finland
1:e vice ordförande Jani Mäkelä, riksdagsledamot, Sannfinländarna
2:e vice ordförande Pertti Salolainen, riksdagsledamot, Samlingspartiet
3:e vice ordförande Krista Kiuru, riksdagsledamot, Finlands Socialdemokratiska Parti

Medlemmar

Aila Paloniemi, riksdagsledamot, Centern i Finland
Jaana Pelkonen, riksdagsledamot, Samlingspartiet
Mika Raatikainen, riksdagsledamot, Sannfinländarna
Ilkka Kantola, riksdagsledamot, Finlands Socialdemokratiska Parti
Jyrki Kasvi, riksdagsledamot, Gröna förbundet, ersättare Olli-Poika Parviainen, riksdagsledamot
Li Andersson, riksdagsledamot, Vänsterförbundet, ersättare Markus Mustajärvi, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot, Svenska folkpartiet i Finland
Päivi Räsänen, riksdagsledamot, Kristdemokraterna i Finland, ersättare Jouko Jääskeläinen, riksdagsledamot

Sakkunniga

Päivi Nerg, kanslichef, inrikesministeriet
Jukka Juusti, kanslichef, försvarsministeriet
Asko Välimaa, kanslichef, justitieministeriet
Kauko Aaltomaa, överdirektör, inrikesministeriet
Sami Manninen, överdirektör, justitieministeriet
Laura Vilkkonen, överdirektör, kommunikationsministeriet
Katriina Laitinen, lagstiftningsdirektör, inrikesministeriet
Hanna Nordström, lagstiftningsdirektör, försvarsministeriet
Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör, justitieministeriet
Antti Pelttari, chef för skyddspolisen
Harri Ohra-aho, underrättelsechef, huvudstaben

Sekreterare för den parlamentariska uppföljningsgruppen är Marko Meriniemi, lagstiftningsråd vid inrikesministeriet, Kosti Honkanen, regeringssekreterare vid försvarsministeriet och Anu Mutanen, specialsakkunnig vid justitieministeriet.

Ytterligare information:
Tapani Tölli
, riksdagsledamot, arbetsgruppens ordförande, tfn 050 511 31 80, [email protected]
Kauko Aaltomaa, överdirektör, tfn 0295 418 850, [email protected]