Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesministeriet utreder behovet av att revidera räddningslagen

Inrikesministeriet 10.1.2020 17.17 | Publicerad på svenska 15.1.2020 kl. 17.18
Nyhet

Inrikesministeriet har tillsatt ett förstudieprojekt om behoven av att revidera räddningslagen. Avsikten är att utreda och bedöma de behov av att ändra lagstiftningen om räddningsväsendet som beror på bland annat inrättandet av ett räddningsväsende på landskapsnivå.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska ordnandet av räddningsväsendet överföras till landskapen och räddningslagen revideras utifrån en övergripande utredning.

Avsikten med förstudien är att bedöma den gällande räddningslagens nuläge och hur den fungerar, behoven av att utveckla lagstiftningen om räddningsväsendet och av eventuell ny lagstiftning samt att göra motiverade framställningar om ändringsbehoven och bedömningar av framställningarnas konsekvenser. I förstudien bereds inga författningsändringar, utan eventuella lagändringar bereds utifrån den information som nu samlas in, detta i ett lagstiftningsprojekt som ska tillsättas separat.

Projektet ska tids- och innehållsmässigt samordnas med beredningen av inrättandet av ett räddningsväsende på landskapsnivå. Mandatperioden för förstudien löper ut vid utgången av 2020.

Ytterligare information
Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 488 413, [email protected]