Statsrådet och ministerierna Media

Visstidstjänsten som avdelningschef för polisavdelningen söktes av 6 personer

Inrikesministeriet 11.7.2019 16.45 | Publicerad på svenska 12.7.2019 kl. 9.27
Pressmeddelande 55/2019

Tjänsteförhållandet för viss tid som avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning söktes av sex personer inom utsatt tid. Tjänsten tillsätts för tiden 1.10.2019–31.12.2020, dock högst för den tid som den ordinarie tjänsteinnehavaren är tjänstledig.

Tjänsteförhållandet för viss tid som avdelningschef söktes av följande personer:

  • Tero Kurenmaa, juris doktor
  • Risto Lammi, politices magister
  • Piotr Marko Lehtonen, tradenom (högre YH)
  • Ilkka Levä, filosofie doktor
  • Tomi Vuori, juris kandidat

En av sökandena ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Inrikesministeriets polisavdelning svarar för resultatstyrningen av Polisstyrelsen, för styrningen och övervakningen av polisens ansvarsområde samt för de uppgifter inom polisens ansvarsområde som enligt vad som föreskrivs särskilt ankommer på ministeriet.

Till avdelningschefens uppgifter hör att leda och utveckla verksamheten vid polisavdelningen samt att svara för att avdelningens uppgifter sköts med gott resultat, ändamålsenligt och effektivt. I avdelningschefens uppgifter ingår dessutom bl.a. att allmänt utveckla branschen och sörja för de allmänna verksamhetsförutsättningarna samt att samarbeta nationellt och internationellt med kontaktgrupper. Avdelningschefen har titeln överdirektör.

Ytterligare information:
Ilkka Salmi, kanslichef 0295 418 803