Hoppa till innehåll
Media

Inrikesminister Ohisalo och utrikesminister Haavisto träffar ledningen för internationella migrationsaktörer

inrikesministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2019 14.48
Pressmeddelande 83/2019

FN:s flyktingkommissariat UNHCR, Internationella organisationen för migration IOM och Internationella centret för migrationsutveckling ICMPD är viktiga samarbetspartner för Finland.

Chefen för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), flyktingkommissarie Filippo Grandi, generaldirektören för Internationella organisationen för migration (IOM) Antonio Vitorino och generaldirektören för Internationella centret för migrationsutveckling (ICMPD) Michael Spindelegger besöker Finland torsdagen den 24 oktober. På förmiddagen deltar de i en konferens som ordnas av Europeiska migrationsnätverket i Helsingfors och som är ett sidoevenemang till Finlands EU-ordförandeskap.

Under besöket träffar flyktingkommissarie Grandi och generaldirektör Vitorino också inrikesminister Maria Ohisalo och utrikesminister Pekka Haavisto separat. Minister Ohisalo träffar dessutom generaldirektör Michael Spindelegger.

Syftet med mötena är att ytterligare utveckla samarbetet mellan Finland och de internationella organisationerna. Under minister Ohisalos möten diskuteras bl.a. verkställandet av FN:s flyktingkonvention, mottagandet av kvotflyktingar och stödjandet av frivillig återresa och återintegration.

– Det internationella samarbetet ger oss möjlighet att med en bredare metodarsenal än vad Finland som enskild stat har genomföra en hållbar migrationspolitik utifrån de mänskliga rättigheterna. UNHCR, IOM och ICMPD är viktiga partner för Finland, säger inrikesminister Ohisalo.

Ett centralt tema för utrikesministerns möten är uppföljning av den humanitära situationens utveckling.

– Det är av största vikt för oss att försöka hitta lösningar på det globala flyktingproblemet tillsammans med våra internationella partner, säger utrikesminister Haavisto.

FN:s flyktingkommissariat UNHCR ansvarar globalt för skyddet av flyktingar och arbetar för att finna lösningar på världens flyktingkriser. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på fältarbetet. UNHCR är en av de största organisationerna för humanitärt bistånd och för närvarande den främsta kanalen för Finlands humanitära bistånd. I fjol finansierade Finland organisationens verksamhet med 20 miljoner euro.

Internationella organisationen för migration IOM är en organisation som har specialiserat sig på migration, och sedan 2016 FN:s migrationsorganisation. Finland har varit medlem i IOM sedan 1991.

Internationella centret för migrationsutveckling ICMPD är ett oberoende mellanstatligt forskningsinstitut som Finland samarbetar med. ICMPD strävar efter att främja en hållbar migrationspolitik.

Ytterligare information:

Inrikesministeriet:

Annikki Vanamo-Alho, regeringsråd, tfn 0295 488 678, [email protected]
Jarno Lappalainen, specialmedarbetare hos ministern, tfn 0400 536 973, [email protected]

Utrikesministeriet:

Jeri Aalto, specialmedarbetare hos ministern, tfn 050 472 0725, [email protected]

Maria Ohisalo Pekka Haavisto