Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som inrikesministeriets kanslichef söks av 16 personer

Inrikesministeriet 25.11.2019 14.41
Pressmeddelande 101/2019

Tjänsten som inrikesministeriets kanslichef söktes inom den utsatta tiden av 16 personer. Avsikten är att tillsätta tjänsten från och med den 15 januari 2020 för en tidsperiod på fem år.

Följande personer söker tjänsten:

 • Bror Dahlsten
 • Markku Hassinen, generalstabsofficer
 • Risto Huttunen, pedagogie magister
 • Janne Kerkelä, juris kandidat
 • Esa Laari, diplomingenjör
 • Piotr Marko Lehtonen, Master of Business Administration
 • Ilkka Levä, filosofie doktor
 • Tanja Mansikka, juris licentiat
 • Veli-Pekka Nurmi, teknologie doktor
 • Antti Pelttari, juris kandidat
 • Kirsi Pimiä, juris kandidat
 • Juhapekka Ristola, juris magister
 • Jyrki Wasastjerna, juris kandidat

Tre personer ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Kanslichefen ska bistå ministern i att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet.

Mer information:

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510, [email protected]