Statsrådet och ministerierna Media

Finland sänder experthjälp till Moçambique för att bistå i katastrofläget efter cyklonen Idai

Inrikesministeriet 21.3.2019 14.03 | Publicerad på svenska 22.3.2019 kl. 14.57
Pressmeddelande 24/2019

Finland har svarat på biståndsbegäran som kommit via FN:s kontor för samordning av humanitära frågor och Europeiska unionens civilskyddsmekanism genom att sända experthjälp till Moçambique. Inrikesministeriet har beslutat att sända en finländsk ICT-specialist till Moçambique för att bistå i återuppbyggandet av datakommunikationerna. Finland har också erbjudit andra experters hjälp till behandlingen av översvämningsskadorna. Räddningsinstitutet ansvarar för de praktiska arrangemangen då experter sänds ut.

Den första experten som ska sändas ut via Räddningsinstitutet till Moçambique är på väg till området. Experten kommer att ingå i Internationella humanitära partnerskapets team (International Humanitarian Partnership, IHP) i synnerhet när det gäller att bygga upp och upprätthålla kommunikationsförbindelser. Insatsen beräknas pågå cirka en månad.

Begäran om bistånd även till EU:s civilskyddsmekanism

Regeringen i Moçambique har begärt internationellt bistånd för att hantera läget också via EU:s civilskyddsmekanism, dit Finland hör. Flera experter inom Finlands internationella räddningsverksamhet (Finn Rescue Team) har också föreslagits till uppgifter inom unionens räddningsteam. Unionens räddningsteam samarbetar med de andra organisationerna för humanitärt bistånd inom området bland annat när det gäller samordning, logistik, informationshantering och analysering.

I mars slog cyklonen Idai till i Moçambique och enligt FN kan det vara den värsta katastrofen förorsakad av väder som drabbat det södra halvklotet. Enligt uppskattningar drabbades 1,7 miljoner människor av cyklonens framfart i Moçambique.

Den internationella räddningsverksamheten grundar sig på statsfördrag och lagstiftning

Den internationella räddningsverksamheten består av att lämna bistånd till utlandet i enlighet med fördrag och lagstiftning och att ta emot sådant i Finland efter katastrofer eller olyckor som förorsakats av naturen eller människor när landets egna resurser inte räcker till.

I Finland ansvarar inrikesministeriet för att samordna och upprätthålla biståndskapaciteten. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna och enheternas logistik samt praktiskt genomförande av den internationella räddningsverksamheten. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut.

IHP är ett nätverk av åtta stater som har som mål att stöda organisationerna för humanitär hjälp, huvudsakligen de organisationer som lyder under FN, i deras verksamhet i området. Detta gör man till exempel genom att bygga och upprätthålla inkvarterings- och kontorsutrymmen samt kommunikationsförbindelser. Utöver Finland deltar Danmark, Estland, Tyskland, Luxemburg, Norge, Sverige och Storbritannien i verksamheten.

Ytterligare information:

Taito Vainio, direktör, styrningsenheten, inrikesministeriet, tfn 0295 488 423, [email protected]
Jukka Räsänen, beredskapsplanerare, Räddningsinstitutet, tfn 050 448 7955, [email protected] (praktiska arrangemang, IHP, intervjuförfrågningar av sakkunniga)