Hoppa till innehåll
Media

Ukrainska flyktingar börjar övergå till hemkommun – kommunernas och välfärdsområdenas roll i servicen växer

arbets- och näringsministerietfinansministerietinrikesministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 8.31
Pressmeddelande

Inrikesminister Krista Mikkonen, kommunminister Sirpa Paatero, arbetsminister Tuula Haatainen och undervisningsminister Li Andersson betonar vikten av en smidig vardag för dem som flytt från Ukraina. De som fått en hemkommun omfattas av samma rättigheter, tjänster och skyldigheter som de som bor permanent i Finland.

Att ansöka om hemkommun är aktuellt för tusentals ukrainska flyktingar från och med mars, efter att de har vistats i Finland i ett år. I fjol fick över 45 000 personer som flytt från Ukraina tillfälligt skydd.

De ukrainska flyktingarnas välfärd och utkomst har hittills tryggats genom mottagningstjänsterna. De som har fått en hemkommun börjar omfattas av kommunernas och välfärdsområdenas tjänster och läroplikten. Det är frivilligt att ansöka om hemkommun, och var och en kan utifrån den personliga situationen avgöra om man vill göra det eller inte.

- Ju längre kriget fortsätter, desto fler ukrainare stannar i de länder dit de har flytt. Då framhävs betydelsen av en smidig vardag ytterligare. Här har kommunerna och välfärdsområdena i fortsättningen ett stort ansvar. Till Finland anländer hela tiden också nya krigsflyktingar från Ukraina, uppskattningsvis 20 000–30 000 i år. Antalet flyktingar beror i synnerhet på krigshandlingarna. Jag hoppas att finländarnas vilja att hjälpa kommer att förbli hög, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Att man har hemkommun påverkar inte medborgarskapet, uppehållsrätten i Finland eller rättigheterna i Ukraina. Ukrainarnas uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd gäller automatiskt fram till den 4 mars 2024, alltså så länge som det tillfälliga skyddet inom EU gäller.

Kommunernas och välfärdsområdenas roll som tjänsteanordnare ökar

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar hemkommun på ansökan. Den 1 mars 2023 lade Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ut en ansökningsblankett för ukrainska flyktingar på sin webbplats. Den som har bott i Finland i ett år och har finsk personbeteckning och ett uppehållstillstånd som sökts för minst ett år sedan på grund av tillfälligt skydd kan göra en ansökan.

- De finländska kommunerna har ända sedan kriget började intagit en stark roll när det handlar om att hjälpa ukrainska flyktingar. Kriget fortsätter och ukrainarna behöver vår hjälp när städerna i Ukraina prövas hårt. Nu är det viktigt att ukrainarna får omfattande information om ansökan om hemkommun i Finland och om de tjänster de har rätt till när de fått en hemkommun, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Välfärdsområdena ansvarar för social- och hälsotjänsterna och kommunerna för många andra viktiga tjänster, till exempel småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, integrationstjänster och ordnande av boende.

Småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och studierna har en betydande inverkan på uppbyggandet av en trygg vardag

Ett stort antal barn och unga har kommit från Ukraina till Finland och många av dem har fått tillgång till småbarnspedagogik och utbildning. Efter att ha fått en hemkommun har barnet subjektiv rätt till småbarnspedagogik, barn i förskoleåldern är skyldiga att delta i förskoleundervisning och barn och unga i läropliktsåldern omfattas av läroplikten.
För dem som är i skolåldern ordnas undervisningen som förskoleundervisning eller grundläggande utbildning eller bland annat som förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen. Eleverna har rätt att få elevhandledning och tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår.

En läropliktig är skyldig att söka till utbildning efter den grundläggande utbildningen. Också grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och andra som ordnar läropliktsutbildning samt kommunerna är skyldiga att handleda och övervaka fullgörandet av läroplikten.

- Deltagandet i småbarnspedagogik eller utbildning skapar en trygg rutin i barns och ungas vardag, ger en möjlighet att möta pålitliga vuxna och lära känna kompisar i samma ålder. Samtidigt säkerställs det att alla barn och unga som flytt från Ukraina har rätt att lära sig trots den fruktansvärda situationen i hemlandet. Varje barn som blir utan utbildning ökar priset för kriget, säger undervisningsminister Li Andersson.

Ukrainarnas sysselsättning och jobbsökning stöds på många sätt

De som kommer till Finland får arbeta så snart de har sökt tillfälligt skydd. Enligt inkomstregistret arbetar cirka 5 400 av dem som flytt från Ukraina till Finland. De som fått tillfälligt skydd har kunnat anmäla sig som arbetslösa arbetssökande redan innan de fått hemkommun. I slutet av februari var nästan 7 700 av dem som flytt från Ukraina till Finland registrerade hos arbets- och näringstjänsterna. De som registrerat sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån blir från och med den 1 mars 2023 kunder hos kommunförsöken med sysselsättning på samma sätt som andra personer med ett främmande språk som modersmål.

- Arbetet är en viktig del av uppbyggandet av en trygg vardag och det bidrar till att man hittar sin plats i det finländska samhället. Det finns också stor efterfrågan på arbetskraft i Finland och företagen har varit mycket intresserade av att anställa ukrainare. Deras sysselsättning och jobbsökning främjas även i fortsättningen på många olika sätt, bland annat genom sysselsättningstjänster, integrations- och språkutbildning, rekryteringsevenemang och handlednings- och rådgivningstjänster, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Ytterligare information:
Mikko Jalo
, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] 
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 353, [email protected]
Sofia Nevalainen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 530, [email protected]
Anna Lemström, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 050 472 6356, [email protected]

Krista Mikkonen Li Andersson Sirpa Paatero Tuula Haatainen