Samordning av verksamhet mot människohandel behövs på statsrådsnivå

Inrikesministeriet 20.6.2018 9.15
Pressmeddelande 71/2018

Verksamheten mot människohandel ska samordnas på statsrådsnivå. En ordinarie samordnare behövs och en sådan tjänst bör inrättas vid inrikesministeriet. Detta konstateras i en färsk utredning om samordningen och rapporteringen av frågor kring människohandel i statsrådet.

– Det gäller arbete som är starkt förvaltningsövergripande och som på ett omfattande sätt rör olika aktörer inom statsförvaltningen. Behovet av en nationell samordnare av frågor kring människohandel baserar sig även på internationella förpliktelser, t.ex. på Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, konstaterar inrikesminister Kai Mykkänen.

Vid inrikesministeriet har det från och med 2014 funnits en visstidstjänst som samordnare för arbetet mot människohandel. Till uppgifterna för den som sköter tjänsten har hört samordningen på statsrådsnivå och kontakterna till andra aktörer. Samordnaren har bl.a. varit ordförande för ett sekretariat som består av medlemmar som företräder ministerier. Samordnaren har varit ansvarig för att skapa grunderna för samarbetsstrukturer.

Samordningen måste vara till mer nytta för operativa aktörer

För utredningen intervjuades aktörer som dagligen arbetar med verksamheten mot människohandel. Remissinstanserna och de som intervjuades ansåg att det är viktigt att fortsätta samordningen av verksamheten mot människohandel och att samordnarens uppgift omvandlas till ordinarie för att möjliggöra ett mer långsiktigt arbete. I synnerhet önskades det att problemlösningen ska ha en större roll i samordningen och att samordningen tydligare än för närvarande ska vara till nytta för operativa aktörer.

Samordningen bör också bidra till att beslutsfattare, myndigheter och de som på olika sätt utför det praktiska arbetet kan diskutera, identifiera utmaningar, dra upp riktlinjer och föra ärenden som är viktiga med tanke på människohandel ända till politiskt beslutsfattande.

I utredningen lyftes fram i synnerhet behovet att utveckla hörande och beaktande av dem som utför det praktiska arbetet. De som utför det vardagliga arbetet möter ofta utmaningar och problem i anslutning till människohandel, och man borde i fortsättningen koncentrera sig djupare på att behandla dessa. Man borde genom samordningen försöka öka alla aktörers aktivitet så att fältet för verksamheten mot människohandel inte förblir splittrat.

Offer för människohandel kan få hjälp genom samarbete

Människohandel och annat utnyttjande i samband med den är en allvarlig global form av brott som framför allt kränker våra universella och grundläggande mänskliga rättigheter. Det är ytterst viktigt att ha ett nära och omfattande samarbete mot människohandel med syfte att kunna identifiera utmaningarna i samband med människohandel, på ett allt mer kvalitativt sätt hjälpa offer för människohandel och på ett effektivt sätt ålägga gärningsmännen straffrättsligt ansvar.

Utredning om samordningen och rapporteringen av frågor kring människohandel i statsrådet (på finska)

Ytterligare information:
Mirkka Mykkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 618, [email protected]