Flaggning med anledning av Finlands flaggas 100-årsjubileum måndagen den 28 maj

Inrikesministeriet 21.5.2018 11.08
Pressmeddelande 55/2018

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning i hela landet måndagen den 28 maj då Finlands flagga fyller 100 år. Riksdagen godkände den blåvita flaggan som Finlands flagga den 28 maj 1918.

Flaggorna hissas kl. 8 och halas kl. 21.

Inrikesministeriet har bestämt att statens ämbetsverk och inrättningar ska flagga den 28 maj.

Närmare information om flaggning

Ytterligare information: Hanne Huvila, specialsakkunnig, tfn 0295 488 313, [email protected]