Pressmeddelande om ändringar vid årsskiftet

22.12.2021 13.49
IM
Lag- och förordningsändringar träder i kraft i början av 2022. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.

Reformen av lotterilagen eftersträvar en effektivare bekämpning av skadeverkningar till följd av penningspel

22.12.2021 11.47
IM
Lotterilagen, som reglerar penningspel, revideras. De viktigaste förslagen i reformen gäller bekämpning av skadeverkningarna av penningspel, ingripande i marknadsföring som strider mot lotterilagen och styrning av efterfrågan på penningspel till sådant utbud som regleras i lotterilagen. Republikens president stadfäste lagen den 22 december 2021. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Innehåll med tagg poliisitoimi .

Sjutton personer vill bli rektor för Polisyrkeshögskolan

23.12.2021 15.00
IM
Inom utsatt tid lämnades 17 ansökningar till tjänsteförhållandet för viss tid som rektor för Polisyrkeshögskolan (17.1.2022‒31.7.2025).

Ett lagstiftningsprojekt för sättande i kraft av avtalet om polissamarbete mellan Finland och Sverige har inletts

20.12.2021 10.28
IM
Polisens ärmmärke.
Inrikesministeriet har i dag tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda en regeringsproposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Sverige och Finland om polissamarbete i gränsområdet.

Ändringar i polisens avgifter: priset på pass sjunker medan priserna på övriga tillstånd blir oförändrade eller stiger

16.12.2021 14.01
IM
Polisens tillståndsavgifter ändras för 2022. Priset på pass sjunker, men priserna på andra tillstånd kommer i huvudsak att stiga. Priset på identitetskort ändras inte. Bakom ändringarna ligger kostnadsmotsvarigheten för tillstånden. Enligt lagen ska de avgifter som tas ut för tillstånden motsvara kostnaderna för beviljandet av tillstånden.

Utlysningen av tjänsteförhållandet som rektor för Polisyrkeshögskolan avbryts på grund av ett formfel i platsannonsen

7.12.2021 15.15
IM
Polisens ärmmärke.
Inrikesministeriet har avbrutit processen för rekrytering av rektor för Polisyrkeshögskolan. Under ansökningsprocessen har det framkommit att platsannonsen innehöll ett fel som gäller de föreskrivna behörighetsvillkoren. I platsannonsen hänvisades felaktigt till en gammal bestämmelse. Tjänsteförhållandet kommer att utlysas på nytt.