Ny lagstiftning preciserar Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets handräckning till polisen

19.5.2022 13.55
IM
Ny lagstiftning preciserar polisens möjligheter att få sådan handräckning av Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet som innefattar användning av maktmedel. Uppdateringen av lagstiftningen är en del av myndigheternas beredskap och gäller mycket exceptionella situationer. Statsrådet föreslog den 19 maj att lagarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna den 20 maj, och de träder i kraft den 15 juni 2022.

Genomförandet av programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor har inletts

9.5.2022 10.04
IM
Sisäministeriö on käynnistänyt EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 rahastojen ensimmäiset haut 9.5. Haettavana on yhteensä noin 115 miljoonaa euroa rahastojen ohjelmien mukaisiin toimiin.   

Finland bygger upp säkerhet genom civil krishantering såväl i Ukraina som i Afrika

5.5.2022 7.56
IM UM
Utrikesministeriet och inrikesministeriet ordnar den 5 maj 2022 ett diskussionsmöte för inbjudna deltagare. Teman för mötet är Finlands prioriteringar och mål för att utveckla EU:s civila krishantering samt vår nationella beredskap för övergripande krishantering.

Förstudie om polisreserv inleds

14.4.2022 13.24
IM
Inrikesministeriet inledde den 14 april 2022 en förstudie om ett eventuellt genomförande av en polisreserv. I förstudien granskas både lagstiftningsmässiga och operativa förutsättningar att bilda en polisreserv.