Sisäministeriön blogi

Viesti lapsille ja nuorille: Palokunnassa häirintää kokeneella lapsella on oikeus tukeen

Olen syksyn aikana lukenut läpi kaikki @emergencyservicestoo-tilillä Instagramissa julkaistut pelastusalan häirintää, syrjintää ja muuta epäasiallista...

Alueelliset riskiarviot varautumisen tukena

Alueellisissa riskiarvioissa tunnistetaan merkittävimmät alueelliset uhat ja häiriötilanteet. Nämä yhteisesti tunnistetut ja arvioidut riskit luovat pohjaa...

Ulkosuomalaisstrategia: Kuulimme ulkosuomalaisia uudella tavalla työpajojen muodossa

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston johdolla laaditaan uutta ulkosuomalaisstrategiaa vuosille 2022–2026. Hanke toteutetaan yhteistyössä keskeisten...

Kansallinen turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

Kansallinen turvallisuus on käsitteenä dynaaminen ja määrittyy sekä ajassa että suhteessa Suomen muuttuvaan uhka- ja toimintaympäristöön....

Tavoitteet ilman yhteistä ymmärrystä ovat vain sanoja paperilla

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma laadittiin koko pelastusalan ja sidosryhmien yhteisen työn tuloksena vuoden 2019 aikana....

Sisäministeriö edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat erottamaton osa perus- ja...

Onnettomuuksien ehkäisyssä organisaatiolähtöisestä ajattelusta asiakaskeskeisyyteen

Perinteinen tavoitteenasettelu pohjautuu edelleen määrällisiin tavoitteisiin eli siihen montako palotarkastusta täytyy tehdä tai montako ihmistä täytyy...

Mikä on selonteon merkitys poliisitoimen ohjaamisessa?

Eduskunta kävi juuri lähetekeskustelun järjestyksessään toisesta sisäisen turvallisuuden selonteosta, jonka valtioneuvosto hyväksyi 20.5.2021. Uskon, että...

Pelastustoimen koulutuksen on vastattava muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää pelastusalan koulutuksen jatkuvaa ja joustavaa kehittämistä. Ajantasainen koulutus on myös vetovoimaisuustekijä alalle.

Nopeampia reittejä saapua maahan – nyt erityisa­sian­tun­ti­joille ja tulevai­suu­dessa myös opiskeli­joille ja tutkijoille

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee kansainvälisiä osaajia. Hyvinvointivaltiomme talouden kestävä tulevaisuus edellyttää merkittävää lisäystä työperäiseen...

Viranomaisten ammattitaitoinen toiminta Afganistanin evakuoinneissa kantaa pitkälle tulevaan

Evakuoidut pystyivät luottamaan siihen, että Suomen viranomaisten kanssa asiat sujuvat järjestelmällisesti ja inhimillisellä lämmöllä.

Kaikilla on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön pelastusalalla

Pelastusalan häirintä on ollut esillä viime aikoina Instagramissa toimivan Emergencyservicestoo-tilin takia. Tilillä julkaistut kokemukset häirinnästä,...

Valtion ulkosuomalaispolitiikkaa valmistellaan aiempaa strategisemmalla otteella

Noin 300 000 Suomen kansalaista asuu Suomen ulkopuolella. Kaikkiaan maailmalla arvioidaan olevan lähes 2 miljoonaa ihmistä, joilla on suomalaiset sukujuuret....

Kalajoen musta pirunpelto on esimakua tulevasta

Kalajoella sattunut Suomen suurin metsäpalo pitkään aikaan saatiin hallintaan yhteistoiminnalla. Lämmin sää ja haastava maasto tekivät sammutustyöstä...

Siviilikriisinhallinnan rooli yhteiskunnan voimaannuttamisessa: Tapaus Afganistan

Viime ajat olemme seuranneet sydän kylmänä uutisia Talibanin etenemisestä ja valtaan paluusta Afganistanissa. Heidän joukkonsa ovat ottaneet haltuunsa myös...

Poliisin voimavarojen poukkoilevuus on pysäytettävä

Hallitus on aiemmin päättänyt syyskuun budjettiriihessä käsiteltävän kolme isoa kokonaisuutta. Hallituskauden jäljellä olevat ilmastotoimet, veroratkaisut...

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan osaaminen 2030-luvulle

Pelastustoimi ja samalla myös hallinnolliset rakenteet ovat laajan muutoksen kohteena tulevina vuosina. Osaamisen kehittämisellä tuetaan muutosta, pidetään...

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten turvallisuuden vahvistaminen lisää kaikkien turvallisuutta

Sisäinen turvallisuus on usein henkilökohtaista. Se, millaisia turvallisuusongelmia ihminen arjessaan kohtaa tai mitä hän pelkää, riippuu hänen...

Maahanmuuttopolitiikka – missä mennään?

Sisäministeriössä on toimeenpantu hallituksen maahanmuuttopoliittista tahtotilaa ja hallitusohjelman kirjauksia reilut kaksi vuotta. Tässä koontia menneestä...

Vakavia turvallisuusuhkia torjutaan yhdessä

Suomen turvallisuustoimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina muutoksia, jotka korostavat yhteistyön tarvetta uhkien torjumiseksi. Keskustelussa...