Sisäministeriön blogi

Uudenlaisella materiaalisella varautumisella varmistetaan pelastustoimen toiminta eri häiriötilanteissa

Pelastustoimen materiaalinen varautuminen tukee pelastustoiminnan suorituskykyä. Sen tarkoituksena on turvata materiaalien riittävyys erilaisissa...

Monimuotoisempaan pelastusalaan ei tarvita taikatemppuja – samaistuttava imago lisää vetovoimaa

Haluamme pelastustoimeen auttamishalua ja joukkuehenkeä työltään hakevat yksilöt taustaan katsomatta.

Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan

Maahanmuutto on pysyvä, Suomessa nopeasti kasvava ilmiö, joka on osa maamme tulevaisuutta. Tarvitsemme syvällistä pohdintaa sen eri ulottuvuuksista ja ennen...

EU:n sisäasioiden rahastot tarjoavat lisäresursseja yhteisten haasteiden ratkomiseen  

EU-rahoituksen yhteydessä puhutaan EU-lisäarvosta, mutta mitä sillä käytännössä tarkoitetaan? EU:n tukemana pyörii lukuisia hankkeita mutta EU-lisäarvossa...

Sisäisen turvallisuuden viranomaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä vahvistetaan

  Oikeusministeriön julkaisema Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea -raportti sisältää katsauksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja...

Rohkeaa ja tärkeää työtä Irakissa rauhan ja turvallisuuden puolesta 

Terroristijärjestö ISIL on edelleen läsnä Irakissa. Turvallisuustilannetta kuvaavat uutiset kertovat lähes päivittäin joko onnistuneista tai estetyistä...

Tehtäväkeskeisyydestä kohti kokonaisvaltaista palvelukykyä

Aito asiakkaiden ja yhteiskunnan ymmärtäminen on edellytyksenä sille, että toimialan palvelukyky ja sen tuottamiseen tarvittava osaamispääoma kohtaavat.

Palokunnissa pitää suojella lapsia – aikuisen velvollisuus on kuunnella ja ilmoittaa häirinnästä

Kenen tahansa kokema häirintä tai muu epäasiallinen ja laiton toiminta on ehdottomasti väärin, mutta erityisen väärin se on, kun kyse on alaikäisistä....

Viesti lapsille ja nuorille: Palokunnassa häirintää kokeneella lapsella on oikeus tukeen

Olen syksyn aikana lukenut läpi kaikki @emergencyservicestoo-tilillä Instagramissa julkaistut pelastusalan häirintää, syrjintää ja muuta epäasiallista...

Alueelliset riskiarviot varautumisen tukena

Alueellisissa riskiarvioissa tunnistetaan merkittävimmät alueelliset uhat ja häiriötilanteet. Nämä yhteisesti tunnistetut ja arvioidut riskit luovat pohjaa...

Ulkosuomalaisstrategia: Kuulimme ulkosuomalaisia uudella tavalla työpajojen muodossa

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston johdolla laaditaan uutta ulkosuomalaisstrategiaa vuosille 2022–2026. Hanke toteutetaan yhteistyössä keskeisten...

Kansallinen turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

Kansallinen turvallisuus on käsitteenä dynaaminen ja määrittyy sekä ajassa että suhteessa Suomen muuttuvaan uhka- ja toimintaympäristöön....

Blogin esikatselukuva

Tavoitteet ilman yhteistä ymmärrystä ovat vain sanoja paperilla

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma laadittiin koko pelastusalan ja sidosryhmien yhteisen työn tuloksena vuoden 2019 aikana....

Sisäministeriö edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat erottamaton osa perus- ja...

Onnettomuuksien ehkäisyssä organisaatiolähtöisestä ajattelusta asiakaskeskeisyyteen

Perinteinen tavoitteenasettelu pohjautuu edelleen määrällisiin tavoitteisiin eli siihen montako palotarkastusta täytyy tehdä tai montako ihmistä täytyy...

Mikä on selonteon merkitys poliisitoimen ohjaamisessa?

Eduskunta kävi juuri lähetekeskustelun järjestyksessään toisesta sisäisen turvallisuuden selonteosta, jonka valtioneuvosto hyväksyi 20.5.2021. Uskon, että...

Pelastustoimen koulutuksen on vastattava muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää pelastusalan koulutuksen jatkuvaa ja joustavaa kehittämistä. Ajantasainen koulutus on myös vetovoimaisuustekijä alalle.

Nopeampia reittejä saapua maahan – nyt erityisa­sian­tun­ti­joille ja tulevai­suu­dessa myös opiskeli­joille ja tutkijoille

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee kansainvälisiä osaajia. Hyvinvointivaltiomme talouden kestävä tulevaisuus edellyttää merkittävää lisäystä työperäiseen...

Viranomaisten ammattitaitoinen toiminta Afganistanin evakuoinneissa kantaa pitkälle tulevaan

Evakuoidut pystyivät luottamaan siihen, että Suomen viranomaisten kanssa asiat sujuvat järjestelmällisesti ja inhimillisellä lämmöllä.

Kaikilla on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön pelastusalalla

Pelastusalan häirintä on ollut esillä viime aikoina Instagramissa toimivan Emergencyservicestoo-tilin takia. Tilillä julkaistut kokemukset häirinnästä,...