Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Studie: Extremistiska idévärldar syns på finskspråkiga webbplattformar

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetinrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2021 8.30
Pressmeddelande 183/2021

En forskargrupp vid Helsingfors universitet har gjort en studie om extremistiska uttryck i diskussioner på finska på nätet. Forskarna granskade också hur våldsbejakande extremism behandlas i de nationella mediernas nyhetssändningar.

En forskargrupp vid Helsingfors universitet har sammanställt en studie om förekomsten av olika typer av uttryck som får extremistiskt våld att framstå som något godtagbart eller andra människor att framstå som omänskliga i den finskspråkiga webbmiljön.

”I studien upptäckte vi extremistiska uttryck i olika miljöer. De starkaste uttrycken förekommer i högerextremistiska och invandrarfientliga diskussioner”, berättar Leena Malkki, forskare vid Helsingfors universitet.

Rapporten har sammanställts med tanken att den ska gynna särskilt dem som arbetar på redaktionerna och dem som arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism.

”Objektet för studien var uttryckligen innehållet i extremistiska uttryck. Vi utredde alltså på vilka olika sätt våld rättfärdigas och andra människor omänskliggörs, samt vilka mer allmänna politiska inriktningar denna typ av uttryck hänför sig till. Däremot gjorde vi ingen omfattande kartläggning av mängden extremistiska uttryck”, förklarar Malkki.

Nyhetsmedierna spelar en viktig roll som portvakt

I studien granskades också hur våldsbejakande extremism behandlas i de finskspråkiga nyhetsmedierna.

Våldsbejakande extremism lyfts fram i nyhetsrubrikerna i synnerhet efter terrorattacker eller terroristiska händelser. Fokus i nyhetssändningarna har huvudsakligen legat på händelserna och de reaktioner som de framkallat, medan de bakomliggande idévärldarna inte har behandlats särskilt mycket.

”Nyhetssändningarna verkar till största delen följa god praxis. Redaktionerna gör klokt i att till vissa delar planera innehållet ännu noggrannare, eftersom de nationella nyhetsmedierna spelar en viktig roll i utvecklingsförlopp som leder till att extremistiska tankesätt blir allmänt utbredda”, konstaterar Malkki.

I studien kommer forskarna också med förslag på vad man i fortsättningen bör fästa vikt vid i nyhetssändningar som gäller detta ämne.

Rapporten om extremistiska uttryck på nätet och i nyhetsmedierna har sammanställts som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020. Den har skrivits av Leena Malkki, Daniel Sallamaa, Juha Saarinen och Sami Eerola, som alla är forskare vid Helsingfors universitet. Studien genomfördes under perioden mellan april 2020 och februari 2021.

Närmare information:

Forskare Leena Malkki (Helsingfors universitet), tfn 050 318 2158, [email protected];
Extremism i allmänhet: utvecklingschef Tarja Mankkinen (inrikesministeriet), tfn 0295 488 370, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.