Hoppa till innehåll
Media

Ibruktagandet av elektroniska tjänster i anslutning till vapenregistersystemet skjuts upp

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2019 12.00
Pressmeddelande 93/2019

Ibruktagandet av de elektroniska tjänster som avses i skjutvapenlagen skjuts upp. Detta beror på att färdigställandet av polisens vapenregistersystem fördröjs. Inrikesministeriet tillsatte den 4 november ett lagstiftningsprojekt för att ändra lagen i fråga om ikraftträdandet av det elektroniska förfarandet. En proposition om detta sändes samtidigt på remiss.

I propositionen föreslås det ändringar i ikraftträdandebestämmelsen i den lag om ändring av skjutvapenlagen som trädde i kraft den 15 juli 2019, i skjutvapenlagen och i lagen om skjutbanor. Det föreslås dessutom att den lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen som trädde i kraft 2018 upphävs.

Orsaken till ändringen och upphävandet av ikraftträdandebestämmelserna är att ibruktagandet av polisens nya vapenregistersystem har försenats. Avsikten var att systemet tas i bruk den 1 mars 2020. Nu beräknas det att det nya vapenregistersystemet blir klar den 1 mars 2024. I samband med detta är avsikten att ta i bruk de elektroniska tjänsterna.

Genom den ändring som nu görs ändras inte innehållet i skjutvapenlagen eller i lagen om skjutbanor, utan det är fråga om en teknisk ändring genom vilken tidpunkten för ikraftträdandet av det elektroniska förfarandet ändras. Lagarna avses träda i kraft den 1 februari 2020.

Projektets mandatperiod är 4.11–4.12.2019.

Ytterligare information:

Katriina Laitinen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 488 559, [email protected] (lagprojektet)
Janne Suuriniemi, chef för IT-förvaltningen, tfn 0295 481 706, [email protected] (vapenregistersystemet)