Hoppa till innehåll
Media

Det nordiska samarbetet inom civil beredskap är nu viktigare än någonsin

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2022 13.57
Pressmeddelande

Ministrarna med ansvar för frågor som gäller civil beredskap eller deras ställföreträdare från Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland träffades i Reykjavik den 2 december i det så kallade Hagasamarbetets tecken. Finland representerades vid mötet av inrikesministeriets statssekreterare Akseli Koskela.

- Det nordiska samarbetet inom civil beredskap är nu viktigare än någonsin. Samhällens resiliens, det vill säga förmåga att hantera kriser, har en central roll när det gäller att svara på utmaningarna i den föränderliga säkerhetsmiljön och den är också ett viktigt incitament för kontinuerligt samarbete, säger statssekreterare Koskela.

Hagasamarbetet mellan Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland är ett politiskt samarbete som syftar till att främja det nordiska samarbetet kring civil beredskap. Samarbetet startade med ett ministermöte i Haga slott i Sverige 2009.

Under Islands ordförandeskap har man främjat Hagasamarbetets viktiga och konkreta prioriteringar för 2022–2024. Fokus har också legat på ett nära samarbete med praktiska aktörer samt på att stärka dialogen och samarbetet med det nordiska samarbetet inom försvarsområdet Nordefco kring det civil-militära samarbetet.

De nordiska länderna sprider god praxis om hantering av kriser till varandra

I Hagasamarbetet behandlas åtgärder inom området för civil beredskap efter lärdomar av covid-19-pandemin och andra kriser. Utifrån diskussionerna under Islands ordförandeskap kan det konstateras att samordningen inom förvaltningen både horisontellt och vertikalt är en central fråga i alla de nordiska länderna.

I Hagasamarbetet prioriteras också frågor som gäller klimatförändringarna och värdlandsstödet, det vill säga mottagande och lämnande av internationellt bistånd. Nästa år ordnar Island en nordisk skrivbordsövning som gäller värdlandsstöd.

Mötesdeltagarna fortsätter arbetet med att stärka och utveckla det nordiska samarbetet kring civil beredskap under det svenska Hagaordförandeskapet 2023.

Ytterligare information:
Akseli Koskela, statssekreterare, tfn 050 418 2274, [email protected]
Wivi-Ann Wagello-Sjölund, konsultativ tjänsteman, tfn 050 456 3698, [email protected]