Hoppa till innehåll
Media

En utvidgning av målgruppen för frivillig återresa utreds

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2022 13.15 | Publicerad på svenska 22.12.2022 kl. 15.14
Pressmeddelande

Finland kan under vissa villkor stödja människor att återvända frivilligt till sitt hemland. I en utredning som inrikesministeriet beställt bedöms vilka nya kundgrupper som det vore bra att inkludera i målgruppen för frivillig återresa. Utredningen genomförs av Owal Group.

För närvarande kan bland annat de medborgare i länder utanför EU som sökt internationellt skydd och som avlägsnar sig ur landet efter att ha återtagit sin ansökan eller fått avslag på sin asylansökan få bidrag för frivillig återresa. Bidrag kan även beviljas bland annat personer som fått tillfälligt uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet och sådana offer för människohandel som inte har hemkommun i Finland.

Bidraget kan täcka kostnaderna för återresan och ett ekonomiskt stöd med hjälp av vilket den återvändande personen kan börja om i sitt hemland. Det kan vara pengar eller bidrag i form av förnödenheter. Med bidrag i form av förnödenheter avses olika förnödenheter eller tjänster för att till exempel starta ett småföretag eller skaffa en utbildningsplats.

I programmet mot olaglig inresa och vistelse i landet, som uppdaterats för 2021–2024, konstateras att det är motiverat att utvidga målgruppen för frivillig återresa för att förebygga att det uppstår ett parallellsamhälle. Att utvidga målgruppen och göra nödvändiga lagändringar är en av de åtgärder som skrivits in i programmet och som syftar till att främja återvändande.

I utredningsarbetet utnyttjas en analys av skriftligt material och intervjuer med myndigheter och organisationer som har samband med återvändande. Utredningen blir klar i februari–mars 2023.

Enligt statens revisionsverk är systemet för frivillig återresa i princip ett fungerande och ekonomiskt fördelaktigt förfarande. Den statsfinansiella nyttan av systemet är betydligt större än kostnaderna, om systemet används aktivt.

Ytterligare information:
Niina Lääperi, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 580, [email protected]
Risto Karinen, direktör, Owal Group, tfn 050 535 1820, [email protected]