Hoppa till innehåll
Media

EU:s inrikesministrar diskuterar situationen i Afghanistan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2021 12.42
Pressmeddelande 107/2021

EU:s ordförandeland Slovenien har sammankallat inrikesministrarna till ett extra möte för rådet för rättsliga och inrikes frågor tisdagen den 31 augusti. Inrikesminister Maria Ohisalo företräder Finland vid mötet. Vid mötet behandlas konsekvenserna av situationen i Afghanistan för migrationen och säkerheten.

– Situationen i Afghanistan är mycket oroväckande, och vi följer noggrant hur den utvecklas. Det är viktigt att finna ett gemensamt europeiskt förhållningssätt för att bemöta situationen, säger minister Ohisalo.

Mottagandet av kvotflyktingar är ett sätt att hjälpa de mest nödställda

Afghanistan har blivit föremål för internationell uppmärksamhet till följd av att den regim som det internationella samfundet stödde kollapsade och att säkerhetsläget snabbt har försämrats. I det första skedet har alla medlemsländer fokuserat på att evakuera afghaner som samarbetat med EU och medlemsländerna från Kabul.

I de preliminära EU-diskussionerna har ett närmare samarbete med Afghanistans grannländer ansetts vara brådskande för att länderna effektivt ska kunna få stöd när det gäller att ta emot invandrare. Att stödja lagliga inresevägar är en viktig del av EU:s samarbete med tredjeländer. I detta ingår också vidarebosättningen av flyktingar i EU:s medlemsländer, vilket Europeiska kommissionen redan lovat erbjuda finansiering för.

– Mottagandet av kvotflyktingar är en av de mest fungerande metoderna för att hjälpa de mest nödställda. I Finland överväger vi att fördubbla flyktingkvoten för nästa år, konstaterar Ohisalo. 
För närvarande är Finlands flyktingkvot 1 050 platser per år. Till kvoten väljs till exempel personer som flytt undan krig eller förföljelse och för vilka FN:s flyktingorganisation UNHCR föreslår vidarebosättning.

Situationen i Afghanistan påverkar sannolikt också migrationen till Europa, och i många EU-länder bor det redan ett stort antal afghaner. Det bor cirka 7 000 afghanska medborgare i Finland.

Konsekvenserna för EU:s säkerhet följs

Det har uppskattats att den ökade migrationen till Europa också aktiverar arrangörer av olaglig inresa och kriminella grupper i samband med den. Olovlig inresa till Schengenområdet förutspås och förebyggs genom kontrollen av EU:s yttre gränser. Samtidigt bekämpar man människohandel samt tillträdet till Schengenområdet för internationell organiserad brottslighet och personer som misstänks för terrorism.

– Det kritiska säkerhetsläget i Afghanistan återspeglas också utanför landets gränser. Det är viktigt att vi följer hur situationen inverkar till exempel på terrorhotet såväl i Afghanistans närområden som i EU, säger minister Ohisalo.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 0295 488 250, [email protected] 
Milja Henttonen, specialmedarbetare, tfn 050 599 3094, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo)