Hoppa till innehåll
Media

Finland har fortsätt stödja Ukraina med civilt materialbistånd under sommaren

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2022 10.47
Pressmeddelande

Finland sände medicinska förnödenheter och strålskyddsutrustning till Ukraina den 8 juli och räddningsutrustning, såsom bårar, defibrillatorer, första hjälpen-paket och skyddsutrustning, den 2 augusti. Biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism).

Sedan februari har Finland skickat 23 långtradare med civilt materialbistånd till Ukraina och fyra till Moldova. Det har även skickats sex brandfordon och tretton ambulanser till Ukraina. Det civila materialbiståndets värde uppgår till drygt två miljoner euro. Dessutom har experter skickats till Polen, Moldova och Slovakien för att stödja samordningen av det bistånd som lämnas genom EU:s civilskyddsmekanism. Centret för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre) samordnar biståndet som ges till Ukraina och dess närområden genom civilskyddsmekanismen.  

– Finland har sänt civilt materialbistånd till Ukraina sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot landet. Behovet av läkemedel, nödbostäder och första hjälpen-utrustning är fortsättningsvis stort. Därför fortsätter vi att skicka civilt materialbistånd till Ukraina, utifrån deras egna önskemål, säger inrikesminister Krista Mikkonen

Ukraina kommer att behöva hjälp under lång tid framöver

Den pågående biståndsinsatsen är exceptionell och behovet av bistånd förväntas ännu fortsätta under en lång tid. Räddningspersonalen arbetar för att skydda civilbefolkningen under mycket svåra förhållanden och de behöver fortsättningsvis olika former av materiellt bistånd. Civila förnödenheter som behövs för närvarande är bland annat läkemedel, första hjälpen-material, utrustning för nödbostäder, vattenreningstabletter, minröjningsutrustning och ambulanser. Behoven förändras hela tiden.  

Inrikesministeriet samordnar donationerna som kommer bland annat från företag, organisationer och den offentliga förvaltningen i Finland. Det effektivaste sättet för privatpersoner att hjälpa är att donera pengar till biståndsorganisationer. Donerade varor och förnödenheter levereras till dem som behöver hjälp via EU:s civilskyddsmekanism och i samarbete med ansvariga myndigheter i Ukraina. Europeiska kommissionen samordnar det bistånd som ges via civilskyddsmekanismen. På så sätt säkerställs att donationernas väg kan följas och att de säkert når fram.

Mer information:

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 227, [email protected] 

Bild: Ukrainas statliga tjänst för nödsituationer