Hoppa till innehåll
Media

Finland skickar materialhjälp inom räddningsväsendet till Litauen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.7.2021 10.46
Pressmeddelande 92/2021

Inrikesministeriet har beslutat skicka materialhjälp till Litauen via Europeiska unionens civilskyddsmekanism. Litauen har begärt internationellt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism, där också Finland är medlem.

Finland sänder tälthallar och filtar till Litauen. De litauiska myndigheterna har begärt materiellt bistånd från andra EU-länder på grund av att ett rekordstort antal flyktingar anlänt till Litauen via Belarus under de senaste veckorna.

Materialet sänds via EU:s civilskyddsmekanism som en del av unionens gemensamma biståndsinsats. Inrikesministeriet har samarbetat med Försörjningsberedskapscentralen och Finlands Röda Kors beträffande anskaffningen och transporten av utrustningen. Europeiska kommissionen stöder de medlemsstater som sänder bistånd när det gäller transportkostnaderna.  

Ytterligare information:
Jari Honkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 323, [email protected]