Hoppa till innehåll
Media

Förslag om ändringar i bestämmelsen om ikraftträdandet av reformen av lotterilagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 15.16
Pressmeddelande 105/2022
Hand som håller en penna. Fylld papperslott.

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt och sände den 22 juni 2022 ett lagförslag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen för lotterilagen på remiss. I enlighet med den reform av lotterilagen som trädde i kraft i början av året var avsikten att det ska bli obligatoriskt att identifiera sig vid kupongspel som sker vid Veikkaus Ab:s olika ombud. Avsikten är att skjuta upp ikraftträdandet, eftersom den obligatoriska identifieringen förutsätter att försäljningsterminalerna förnyas, och de blir inte färdiga i tid på grund av den globala bristen på komponenter.

Med kupongspel avses lotto, lotteri, vadhållningsspel och totospel som säljs via Veikkaus Ab:s försäljningsterminaler. Veikkaus Ab har över 3 000 ombud där det är möjligt att spela kupongspel.

Enligt motiveringarna till lagändringen kräver den obligatoriska identifieringen vid spelande att försäljningsterminalerna för kupongspel förnyas. Anordningstillverkaren har meddelat att anordningarna inte kan bli klara enligt den avtalade tidsplanen eftersom covid-19-pandemin har orsakat en global brist på komponenter. Avsikten är således att skjuta upp ikraftträdandet av den obligatoriska identifieringen, eftersom Veikkaus Ab inte får tillgång till nya försäljningsterminaler på alla spelplatser i tid.

För så kallade skraplotter införs identifieringen den 1 januari 2024. Till övriga delar trädde den obligatoriska identifieringen vid spelande i kraft redan den 1 januari 2022. Det är bara spelande på kupongspel som sker vid spelplatserna som omfattas av ändringen i ikraftträdandebestämmelsen.
Enligt lagförslaget ska bestämmelsen om obligatorisk identifiering vid kupongspel tillämpas från och med den 1 januari 2024. Veikkaus Ab strävar emellertid efter att införa den obligatoriska identifieringen vid kupongspel så fort de nya försäljningsterminalerna blir tillgängliga.

Remisstiden går ut den 3 augusti 2022. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Mer information
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected] (22.6–23.6)
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected] (från och med 27.6)