Hoppa till innehåll
Media

I den nya utlandsfinländarstrategin beaktas behoven hos finländare som bor utomlands allt bättre

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2021 10.36
Pressmeddelande 157/2021
Utlandsfinländarstrategi 2022–2026.

Inrikesministeriet publicerade i dag, den 13 december, utlandsfinländarstrategin för 2022–2026. Strategin innehåller mål och åtgärder för att bemöta utlandsfinländarnas servicebehov och för att i allt högre grad utnyttja utlandsfinländarnas egen kompetens.

Cirka 300 000 finska medborgare bor utanför Finland. Enligt vissa uppskattningar finns det upp till 1,6–2 miljoner personer av finländsk härkomst ute i världen. 

– Genom utlandsfinländarstrategin vill vi stärka utlandsfinländarnas kontakter med och delaktighet i det finländska samhället. Syftet med åtgärderna enligt strategin är att Finland i fortsättningen ska kunna betjäna sina medborgare allt bättre oberoende av tid och plats och stödja den finländska identiteten och kulturen utomlands, säger inrikesminister Krista Mikkonen

Målen för och åtgärderna enligt strategin hänför sig till att
•    samordna utlandsfinländarfrågor inom statsförvaltningen
•    utveckla myndigheternas kommunikation som gäller utlandsfinländare
•    främja smidig skötsel av ärenden hos myndigheterna för utlandsfinländare
•    stärka utlandsfinländarnas finländska identitet, deras språk, kultur och finska medborgarskap
•    engagera utlandsfinländare att stödja näringslivet, exportfrämjande, forskning och hållbar utveckling
•    stärka utlandsfinländarnas delaktighet i samhället
•    göra återflyttningen lockande.

– Bland utlandsfinländarna finns många experter som den finländska arbetsmarknaden behöver, och därför har vi velat försäkra oss om att de utlandsfinländare som planerar att återvända till hemlandet kan göra det så enkelt som möjligt, säger ministern.

Utlandsfinländare deltog i beredningen av strategin

Beredningen av den nya strategin styrdes av viljan att höra och engagera utlandsfinländarna själva. Strategin bygger bland annat på information som samlades in i samband med workshoppar för utlandsfinländare. I arbetet har dessutom beaktats resolutionerna från utlandsfinländarparlamentets session sommaren 2021.

Vid beredningen utnyttjades också resultaten av Migrationsinstitutets omfattande enkätundersökning Föränderlig utlandsfinländskhet och utrikesministeriets utredning om referensländernas utlandsmedborgarpolitik.

Arbetsgrupp följer genomförandet av strategin

Inrikesministeriet har en samordnande roll i utlandsfinländarnas ärenden inom statsförvaltningen. Utlandsfinländarstrategin är inrikesministeriets dokument som ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har godkänt i ett skriftligt förfarande.

De sju ministerier som deltagit i beredningen av strategin fortsätter att hålla kontakt och följa genomförandet av strategin i statsförvaltningens nya arbetsgrupp för utlandsfinländarfrågor. Arbetsgruppen sammanträder årligen under ledning av inrikesministeriet och granskar framstegen i fråga om åtgärderna. Under uppföljningsprocessen hörs Finland-Samfundet rf och Migrationsinstitutet, som också deltog i utarbetandet av strategin. 

Utifrån arbetsgruppens möten planeras årligen ett utlandsfinländarwebbinarium som samordnas av inrikesministeriet och ordnas i slutet av året. I mitten av strategiperioden, under första hälften av 2024, ska ministerarbetsgruppen diskutera hur genomförandet av utlandsfinländarstrategin framskrider. Beredningen av nästa strategi inleds i slutet av 2025.

Vill du veta mer? Delta i presentationen av strategin den 15 december

Inrikesministeriet inbjuder utlandsfinländarna och andra intresserade att följa presentationen av strategin i livesändning på Facebook onsdagen den 15 december kl. 13. Evenemanget öppnas av inrikesminister Mikkonen. På plats för att presentera strategin och svara på frågor från publiken är specialsakkunnig Marja Avonius från inrikesministeriet och verksamhetsledare Tina Strandberg från Finland-Samfundet.

Frågor om strategin och om beredningen och genomförandet av den kan skickas både under sändningen och på förhand via evenemangets sida på Facebook.

Ytterligare information:
Marja Avonius, specialsakkunnig, tfn 0295 488 668, [email protected] 
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 1922, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)