Hoppa till innehåll
Media

Inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 13 mars

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2022 13.36
Pressmeddelande 24/2022

Coronapandemin pågår fortfarande. För att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft fortsätter inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna till den 13.3. Det införs dock vissa lättnader i restriktionerna. Statsrådet fattade beslut om ändringarna vid sitt sammanträde den 10.2., och ändringarna träder i kraft den 15.2. 

Enligt de ändrade restriktionerna behöver personer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet och som har en full vaccinationsserie inte längre visa upp ett intyg över ett negativt covid-19-test. Ett giltigt intyg över full vaccinationsserie eller över genomgången covid-19 högst sex månader tidigare är dock, med vissa undantag, fortfarande en förutsättning för inresa. Kravet gäller personer födda 2006 eller tidigare.

Gränsbevakningsväsendet kräver inte dessa intyg vid inresa från ett tredjeland av finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl.

Inresa är också i fortsättningen tillåten utan restriktioner för invånare i länder och regioner på EU:s gröna lista. På den gröna listan finns länder som har sjukdomsläget tillräckligt under kontroll och från vilka Europeiska unionens råd har beslutat tillåta fritt resande till EU:s territorium.

Gränskontrollen vid de inre gränserna, som hade återinförts i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer, upphörde den 31 januari. Också de inreserestriktioner som gällde EU-länder utanför Schengenområdet slopades helt från och med den 1 februari, eftersom gränskontrollen vid de inre gränserna upphörde.

Alla resenärer omfattas av kraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar

Regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller och kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar gäller dock alla resenärer som anländer till Finland.

Varje resenär som anländer till Finland måste ha något av dessa tre intyg: ett vaccinationsintyg, ett intyg över genomgången covid-19 eller ett intyg över negativt covid-19-test (högst 72 timmar gammalt). Om resenären inte har något av dessa intyg kan hen hänvisas till ett covid-19-test. Kraven gäller med vissa undantag alla som är födda 2006 eller tidigare.

Finländska resenärer bör också beakta att även om de kan resa till Finland utan ett test kan andra länder och flygbolag ha egna testkrav.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Betjäning ges på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om vilka vacciner som godkänns, om kraven på testning eller karantän, kan du kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.