Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesminister Ohisalo om polisens utredning: det finns skäl att fortsätta föra en öppen diskussion

Inrikesministeriet
8.10.2020 14.31
Pressmeddelande 120/2020
Polisen.

Polisstyrelsen bad på uppdrag av inrikesministeriet polisen i Helsingfors lämna en utredning om sitt agerande i samband med demonstrationen den 3 oktober. Polisstyrelsen har lämnat utredningen och sitt eget utlåtande till inrikesministeriet.

– Vi har nu fått utredningen och kommer att sätta oss in i saken noggrant. Utredningen är offentlig och det kan föras en öppen samhällelig diskussion om den, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

– Jag betonar att det inte är min uppgift som minister att bedöma lagenligheten i polisens agerande, utan det är laglighetsövervakarnas uppgift. Polisens användning av maktmedel i samband med demonstrationen har anmälts till riksåklagaren, som har inlett en förundersökning. Det har också kommit in flera klagomål om demonstrationen till riksdagens justitieombudsman, berättar inrikesminister Maria Ohisalo.

– Polisstyrelsen anser i sitt utlåtande att det är viktigt att händelsen bedöms av utomstående och att polisens verksamhet vid behov kan utvecklas utifrån bedömningen. Det är bra att polisens verksamhet är så öppen som möjligt för att förtroendet för myndigheterna hålls på en hög nivå, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

Enligt minister Ohisalo visade det livliga meningsutbytet i medierna under veckoslutet att mötesfriheten är ett viktigt värde i vårt samhälle. Likaså är det av betydelse hur polisen agerar. Förtroendet för polisen är en av de grundläggande faktorerna i ett tryggt och fungerande samhälle.

– Den finländska polisen är i världsklass. Finländarna har starkt förtroende för polisens höga yrkesskicklighet och detta sätter ribban högt, och så ska det vara i en öppen demokrati och rättsstat. Varje möte med myndigheterna är av betydelse när detta förtroende byggs upp, säger minister Ohisalo.

– Jag anser att det är viktigt att det rapporteras om polisens användning av maktmedel på ett mer öppet sätt än för närvarande och att uppgifterna kan användas som underlag för den offentliga debatten. Det är bra att diskussionen baserar sig på fakta, oberoende av ämne, konstaterar Ohisalo.

- Det ska alltid finnas vägande skäl för användningen av maktmedel, och vid behov skulle det också vara bra att precisera de anvisningar som styr den. Användning av maktmedel måste alltid vara sista utvägen.

Enligt minister Ohisalo är det för upprätthållandet av förtroendet också av betydelse att polisens kommunikation är öppen och aktuell. Polisen har en egen viktig roll i den samhälleliga diskussionen.

– Det är viktigt att det inte uppstår ett informationsvakuum. Det lönar sig också för myndigheterna att aktivt delta i den samhälleliga diskussionen, i synnerhet när verksamheten ifrågasätts starkt. På så sätt berättar myndigheterna också själva om utgångspunkterna och målen för sin verksamhet, betonar Ohisalo.

Ytterligare information:

Sameli Sivonen, specialmedarbetare, tfn 050 406 6855 (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo)