Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet bereder ett D-visum för längre vistelser för forskare och studerande

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2021 13.55
Pressmeddelande 161/2021

Inrikesministeriet har inlett ett lagprojekt vars syfte är att utvidga användningen av D-visum för längre vistelser till att omfatta studerande och forskare samt deras familjemedlemmar. Projektet är ett led i de åtgärder för främjande av den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen som regeringen drog upp riktlinjer för vid höstens budgetförhandlingar.

– Vårt mål är att tredubbla antalet internationella studerande. Ett D-visum som utfärdas i samband med beviljandet av uppehållstillstånd gör det möjligt för en internationell studerande att resa till Finland snabbare än för närvarande. Detta i sin tur bidrar till att studierna kan inledas i tid. Vi anser också att det är viktigt att stärka Finlands roll och attraktionskraft inom det internationella forskarsamhället, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

I projektet försöker man i mån av möjlighet beakta också andra behov av att använda D-visum som kommit fram, till exempel beviljande av D-visum till personer som förlorat sitt uppehållstillståndskort. Vid arbets- och näringsministeriet bereds som bäst lagstiftning om certifierade arbetsgivare, vars arbetstagare är en annan eventuell målgrupp för D-visum.

I lagprojektet utreds dock inte en mer omfattande användning av D-visum vid arbetskraftsinvandring och inte heller användningen av D-visum som ett så kallat jobbsökarvisum.

I samband med projektet bereds dessutom ändringar i utlänningslagen som gör det möjligt för utrikesministeriet att bevilja uppehållstillstånd till barn till personer som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat fram till 20 års ålder. Syftet med ändringen är att säkerställa att familjerna får uppehållstillstånd för hela den tid de är utstationerade i Finland. Detta ligger i linje med internationell praxis.

Det är fråga om den andra fasen av lagstiftningen om D-visum

Det är fråga om den andra fasen av den lagändring som gäller D-visum. I den första fasen beredde utrikesministeriet införandet av ett nationellt D-visum för längre vistelser för experter, tillväxtföretagare och deras familjemedlemmar. 

Mandatperioden för inrikesministeriets projekt är 15.12.2021–30.6.2022. Avsikten är att en regeringsproposition om detta överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.

Ytterligare information
Berit Kiuru, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 283, [email protected]