Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesministeriet tillsätter ett projekt för att reformera räddningsväsendet

Inrikesministeriet 17.9.2015 15.04 | Publicerad på svenska 9.2.2017 kl. 15.43
Pressmeddelande

Inrikesminister Petteri Orpo tillsätter ett projekt för att reformera räddningsväsendet. Syftet med projektet är att reformera räddningsväsendet utgående från de självstyrande områden som inrättas i samband med strukturreformen av social- och hälsovården och enligt samma tidtabell och områdesindelning. Minister Orpo föredrog ärendet i dag för ministerarbetsgruppen för reformer.

För närvarande ska kommunerna enligt lag i samverkan ansvara för räddningsväsendet. Det sköts genom 22 regionala räddningsverk. Hur många de nya självstyrande områdena blir avgörs under hösten i samband med reformen av social- och hälsovården.

Enligt regeringsprogrammet ska den riksomfattande ledningen, planeringen, styrningen, övervakningen och samordningen av räddningsväsendet och beredskapen stärkas och förbättras. I det nuvarande splittrade systemet har det varit svårt att få till stånd riksomfattande, enhetliga verksamhetsmodeller, gemensamma informationssystem och enhetligt serviceutbud i hela landet.

Med reformen av räddningsväsendet eftersträvar man ett effektivare och mer ekonomiskt system där områden som är större än de nuvarande har beredskap även för sällsynta storolyckor och naturkatastrofer i hela landet. Genom reformen säkerställs att användningen av räddningsväsendets resurser blir effektivare utan att räddningsväsendets beredskap försämras.

Förutom att effektivisera vill man med reformen även säkerställa samarbetet mellan räddningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet inom den prehospitala akutsjukvården och de fördelar som det samarbetet ger. Räddningsväsendets riksomfattande nätverk sköter kostnadseffektivt uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården och första insatsen. Räddningsväsendet sköter cirka 70–80 procent av den prehospitala akutsjukvården. Den prehospitala akutsjukvården är ett bra exempel på ett fungerande samarbete både myndigheter emellan och med avtalsbrandkårer inom den tredje sektorn.

Inrikesministeriet inleder omedelbart beredningen av behövlig lagstiftning. Avsikten är att reformen av räddningsväsendet ska framskrida i samma takt som social- och hälsovårdsreformen, vilket betyder att uppgifterna överförs från kommunerna till social- och hälsovårdsområdena vid ingången av 2019.

Ytterligare information:
räddningsöverdirektör Esko Koskinen, tfn 0295 418840, [email protected]
räddningsöverinspektör Taito Vainio, tfn 0295 488423, [email protected]