Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsteförhållandet för viss tid som avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning söktes av 12 personer

Inrikesministeriet
7.5.2021 15.29
Pressmeddelande 53/2021

Tjänsteförhållandet (1.6.2021 - 15.4.2025) för viss tid som avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning söktes av 12 personer inom utsatt tid. Avsikten är att tjänsteförhållandet inleds den 1 juni 2021. Avdelningschefen för polisavdelningen utnämns av statsrådets allmänna sammanträde.

Tjänsteförhållandet söks av följande personer:

• Bror Dahlsten, ingenjör
• Aki Eskelinen, socionom, högre yrkeshögskoleexamen
• Stefan Gerkman, förvaltningsmagister
• Jaana Kaartti, tradenom, högre yrkeshögskoleexamen
• Kalle Kekomäki, magister i samhällsvetenskaper
• Joni Kuokkanen, diplomingenjör
• Robin Lardot, juris magister
• Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
 Sanna Palo, juris doktor
• Olli Salmensuu, filosofie magister
• Tomi Vuori, juris kandidat 

Därtill fanns det en sökande som inte ville ha sitt namn offentliggjort.

Avdelningschefen för polisavdelningen leder och utvecklar verksamheten vid avdelningen samt svarar för att avdelningens uppgifter sköts med gott resultat och ändamålsenligt. I avdelningschefens uppgifter ingår också att allmänt utveckla branschen och sörja för de allmänna verksamhetsförutsättningarna samt att samarbeta nationellt och internationellt med berörda parter. 

Inrikesministeriets centrala uppgift är att bereda den lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränsbevakningen, sjöräddningen och migrationen, att resultatstyra de ämbetsverk som lyder under ministeriet och att behandla internationella ärenden och EU-ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde. 

Ytterligare information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803,
[email protected]