Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fattade beslut om målgruppen för tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2022 17.18 | Publicerad på svenska 8.3.2022 kl. 10.32
Pressmeddelande 41/2022

För att hjälpa personer som flytt från Ukraina har EU aktiverat direktivet om tillfälligt skydd. Enligt rådets beslut som började gälla den 4 mars får medlemsländerna själva fatta ett närmare beslut om målgruppen för skyddet. Finlands beslut om att ge skydd omfattar ett större antal fördrivna personer än beslutet på EU-nivå. Statsrådet fattade beslut i frågan den 7 mars.

Tillfälligt skydd ges i alla medlemsländer till 

  • ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar 
  • personer som fått internationellt skydd i Ukraina och deras familjemedlemmar
  • andra som var permanent bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland

När det gäller den sista gruppen kan medlemsländerna välja antingen tillfälligt skydd eller den nationella tillståndskategorin. Finland väljer det tillfälliga skyddet.

För alla grupper gäller att personerna ska ha bott i Ukraina och lämnat landet efter Rysslands invasion, det vill säga den 24 februari eller senare.

I Finland får också följande personer tillfälligt skydd:

  • Ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar som flydde från Ukraina före den 24 februari och som på grund av konflikten inte kan återvända till landet. Kommissionen har uppmanat medlemsländerna till flexibilitet när det gäller dessa personer.
  • Andra ukrainska medborgare som redan vistas eller har anlänt till Finland och deras familjemedlemmar.
  • Medborgare i länder utanför EU som lagligen (också annars än permanent) befunnit sig i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland. Denna grupp är enligt EU-beslutet en valfri grupp för medlemsländerna.

Statsrådets beslut börjar gälla omedelbart. Beslutet gäller lika länge som EU-beslutet, det vill säga fram till den 4 mars 2023. Vid behov kan beslutet om skyddet förlängas i perioder på 6 månader, sammanlagt högst 3 år. Om läget förändras och EU bedömer att det är möjligt att säkert för människor att permanent återvända till Ukraina, kan skyddet genom beslut av rådet avslutas på kortare tid.

Anvisningar för att ansöka om tillfälligt skydd är under arbete

Tillfälligt skydd gör det möjligt att ge ett begränsat antal personer skydd i en snabb process som är enklare än asylprocessen.

På samma sätt som asylsökande har personer med tillfälligt skydd rätt att bo på en flyktingförläggning och använda de tjänster som förläggningen ordnar. De får till exempel hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändiga socialvårdstjänster, och deras nödvändiga utkomst tryggas. De kan också själva ordna sitt boende om de så önskar. Personer som får tillfälligt skydd har rätt att börja arbeta direkt.  

Tillfälligt skydd söks hos polisen eller gränsmyndigheten på samma sätt som asyl. Inrikesministeriet och Migrationsverket arbetar med att bereda en process för att bevilja tillfälligt skydd i praktiken.  Migrationsverket utarbetar anvisningar för personer som omfattas av skyddet.

Mer information:

Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]