Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet kompletterade sitt Afganistanbeslut

Utrikesministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2021 18.28 | Publicerad på svenska 16.8.2021 kl. 10.06
Pressmeddelande 101/2021
Afganistanin kartta.

Statsrådet beslutade vid ett extra sammanträde den 15 augusti att ytterligare 40 nuvarande och tidigare anställda inklusive familjer kan tas från Afghanistan till Finland. Detta kompletterar beslutet av den 13 augusti om att 130 personer kan tas till Finland. Följaktligen kan sammanlagt 170 personer tas till Finland från Afghanistan.

Med stöd av 93 § i utlänningslagen beslutade statsrådet att Finland, utöver det tidigare beslutet från den 13 augusti, ytterligare kan ta högst 5 av Finlands ambassad i Kabul för närvarande lokalt anställda personer, inklusive familjer, samt högst 35 personer som har stått i anställningsförhållande till ambassaden i Kabul mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2020, inklusive familjer. Det är fråga om personer som har bett om att finska staten ska ta dem till Finland.  Denna kvot på sammanlagt 40 personer omfattar arbetstagare och familjemedlemmar.

Migrationsverket sköter i första hand mottagandet i Finland av de inresande. De ska beviljas uppehållstillstånd.

Ytterligare information:
Eero Koskenniemi, regeringsråd, tfn 0295 488616, [email protected]
Veikko Kiljunen, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350 101, [email protected] 
Jari Kähkönen, överdirektör, Migrationsverket, tfn 0295 463 210, [email protected]