Hoppa till innehåll
Media

Yli-Vakkuri utnämndes till direktör för enheten för internationella frågor

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2021 14.07
Pressmeddelande 68/2021
Laura Yli-Vakkuri.

Torsdagen den 3 juni utnämnde statsrådet juris kandidat Laura Yli-Vakkuri till direktör för inrikesministeriets enhet för internationella frågor för tiden 1.7.2021–30.4.2026. 

Yli-Vakkuri har varit direktör för enheten för internationella frågor sedan 2009. Före det var hon lagstiftningsråd i samma enhet under tio års tid. Yli-Vakkuri har också arbetat som nationell expert vid Europeiska kommissionen, som lagstiftningssekreterare vid utrikesministeriet och som nationell expert i Europarådet.

"Det känns fint att få fortsätta detta arbete med inblick i Finlands internationella verksamhet och EU-verksamhet. En viktig del av inrikesministeriets verksamhet är att bedriva samarbete på nationell nivå, inom Europeiska unionen, i närområdena och som en del av det internationella samfundet", säger överdirektören för enheten för internationella frågor Laura Yli-Vakkuri.

Direktören för enheten för internationella frågor svarar för enhetens verksamhet och ser till att dess uppgifter sköts med gott resultat. Direktören leder också myndighetsfunktionerna för den nationella beredskapen inom civil krishantering och för EU-fonderna för inrikes frågor. Dessutom svarar direktören för resultatstyrningen av Krishanteringscentret.  

Det har gjorts en omfattande säkerhetsutredning av direktören för enheten för internationella frågor och ingåtts ett karensavtal enligt statstjänstemannalagen. 

Ytterligare information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]