Frågor och svar om begränsningar i rörelsefriheten

Regeringen beslutade den 15 april 2020 att begränsningarna i rörelsefriheten mellan Nyland och resten av landet upphör omedelbart, eftersom det inte längre finns några rättsliga grunder för förlängning av begränsningarna. Ursprungligen var det meningen att begränsningarna i rörelsefriheten skulle fortsätta fram till den 19 april 2020.

Regeringen avråder dock från alla resor som inte är nödvändiga, bland annat fritidsresor, också inom Finland.