Frågor och svar om begränsningar i rörelsefriheten

Polisen övervakar att begränsningarna i rörelsefriheten iakttas. Läs även frågor och svar om begränsningarna i rörelsefriheten på polisens webbplats.

Frågor och svar