FI SV EN

EU:s inrikesministrar diskuterar bekämpning av terrorism

Inrikesministeriet 13.9.2017 15.41
Pressmeddelande 93/2017
EU:s inrikesministrar diskuterar bekämpning av terrorism

EU:s inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 14 september. Ministrarna diskuterar bekämpning av terrorism och går igenom en lägesrapport efter den senaste tidens händelser. Inrikesminister Paula Risikko företräder Finland vid mötet och håller ett anförande om läget i Finland.

– I Finland har man arbetat långsiktigt för att bekämpa terrorism och våldsam extremism redan före de tragiska händelserna i Åbo. Skyddspolisen bedömde i somras att hotet om terrorism i Finland ligger på nivå 2, dvs. förhöjd nivå. Händelserna i Åbo har inte bedömts medföra behov av att höja risknivån, och man har inte upptäckt tecken på nya attacker i Finland, berättar Risikko.

Vid budgetmanglingen i augusti beslutade regeringen att för nästa år anvisa ännu en tilläggsfinansiering på 12 miljoner euro för beredskap för och förebyggande av terrorism inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Sammanlagt får polisen ett tilläggsanslag på 44 miljoner euro och skyddspolisen ett tilläggsanslag på 6 miljoner euro 2018. Redan vid regeringens ramförhandlingar fick dessutom Gränsbevakningsväsendet 7,9 miljoner euro för att förbättra den inre säkerheten.

Vid mötet presenterar EU-ordförandelandet Estland de åtgärder som är aktuella och de viktigaste prioriteterna för att bekämpa våldsbejakande radikalisering och terrorism. Kampen mot radikalisering är en av dessa åtgärder. Tidiga tecken på radikalisering bör identifieras och man ska agera snabbt utifrån dem.

– Finland deltar aktivt i arbetet i den arbetsgrupp som kommissionen inrättat och som utvecklar bekämpningen av radikaliseringen. Vi har mycket erfarenhet av detta och vi kommer att lyfta fram t.ex. bekämpningen av hatretorik och undvikandet av polarisering. Vi deltar aktivt i arbetet mot terrorism också annars, konstaterar Risikko.

Utveckling av informationsutbytet och säkerställande av människors identitet är viktiga prioriteter genom vilka terrorismens och den allvarliga brottslighetens utmaningar bemöts. Informationssystems interoperabilitet i EU är avgörande för att man ska kunna förbättra säkerheten. System bör utvecklas fördomsfritt så att man samtidigt beaktar medborgarnas grundläggande rättigheter och dataskyddet.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16