Finland skickade bistånd inom energisektorn till Ukraina

30.11.2022 16.04
ANM IM
Den 24 november skickade Finland mer bistånd inom energisektorn till Ukraina där biståndsbehovet är stort. Den här gången skickades elnätskomponenter, till exempel strömtransformatorer, brytare och reläer. Tidigare under hösten skickades 28 strömtransformatorer till Ukraina.

Inrikesminister Mikkonen deltar i Europeiska kommissionens kvotflyktingforum – vidarebosättningen måste fortsätta också i krissituationer 

29.11.2022 15.30
IM
Den 29.11. ordnar Europeiska kommissionen ett högnivåforum med temat mottagande av kvotflyktingar och främjande av det samt kompletterande vägar för flyktingar på grund av arbete. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet.

Inrikesministrarna ska diskutera migrationen till EU

24.11.2022 16.01
IM
EU:s inrikesministrar samlas till ett extra möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 25.11. Ministrarna ska diskutera migrationen till EU, akuta utmaningar i anslutning till migrationen och EU:s gemensamma färdplan. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet.

Finländarnas trygghetskänsla har ökat sedan i våras – världsläget väcker dock oro

24.11.2022 13.35
IM
Befolkningens uppfattningar är i huvudsak de samma som i våras. Det finns skillnader inom befolkningen när det gäller mängden oro och hur man förhåller sig till exempel till det internationella biståndet. Granskningen lyfter också fram regionala skillnader mellan stadsbor och landsbor. Uppgifterna framgår av den uppföljning vid inrikesministeriet som beskriver hur trygghetskänslan utvecklas.

Se även