Sisäministeriön blogi

Sivut, joissa tagi turvapaikanhakijat .

Liki 300 vastaajaa kertoi kyselyssä näkemyksiään maahanmuuttopolitiikasta

Kysely tehtiin osana sisäministeriön kaksivuotista hanketta, joka tähtää kokonaisvaltaiseen maahanmuuttopolitiikkaan.

Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan

Maahanmuutto on pysyvä, Suomessa nopeasti kasvava ilmiö, joka on osa maamme tulevaisuutta. Tarvitsemme syvällistä pohdintaa sen eri ulottuvuuksista ja ennen...

Maahanmuuttopolitiikka – missä mennään?

Sisäministeriössä on toimeenpantu hallituksen maahanmuuttopoliittista tahtotilaa ja hallitusohjelman kirjauksia reilut kaksi vuotta. Tässä koontia menneestä...

Eikö EU:n turvapaikkauudistuksesta tule koskaan valmista?

Muuttoliike on normaali ja merkittävä osa arkeamme, ja EU:n on pystyttävä vastaamaan siihen yhteisin toimin. Takataskussa on paljon lähes valmista sääntelyä.

Eteenpäin katsova Suomi ansaitsee sujuvat maahanmuuton lupapalvelut

Maahanmuuttopolitiikan on vastattava ajankohtaisiin tarpeisiin ja samalla katsottava kauas.

Paperittomuuteen ei ole patenttiratkaisua – ilmiöön täytyy tarttua useilla keinoilla

Miten ihmisestä tulee paperiton? Vaikka turvapaikanhakijaa ei kotimaassaan suojeluun oikeuttavissa määrin vainottaisi, voi olla, ettei siellä ole entisestä...

Työ on oleskeluluvan peruste siinä missä suojelun tarvekin

Sisäministeriössä on tehty selvitystä, miten sujuvoittaa työperusteisen oleskeluluvan saantia niiden turvapaikanhakijoiden kohdalla, jotka ovat työllistyneet...

Kutsuimme 90 asiantuntijaa ideoimaan: Miten vaikuttaa niiden tilanteeseen, jotka jäävät Suomeen ilman oleskelulupaa?

Koronatilanne kiritti miettimään uudenlaisia tapoja kuulla sidosryhmiä ja saada näiltä uusia ideoita ilmiöön vaikuttamiseksi.

Maahanmuuttokeskustelu jatkuu EU:ssa komission uusien ehdotusten myötä

Tulevia aikoja EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan valmistelussa määrittää komission tiedonantona antama muuttoliike- ja turvapaikkapakti.

Turvapaikkaprosessia on kehitetty viime vuosina paljon

Yksi sisäministeriön konsernistrategian tavoitteista on, että maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää.

EU:n turvapaikkajärjestelmän säädökset – mistä on kyse?

Nyt odotellaan uuden komission linjauksia turvapaikkajärjestelmän uudistuksen suhteen. Mitä tähän mennessä on tehty? On hyvä kerrata vuoden 2016...

Onko kriisinkestävä turvapaikkajärjestelmä mahdoton?

Tunnelmia ministeri Mykkäsen vierailulta Italiaan ja Kreikkaan

EU:n on kannettava vastuunsa globaalista pakolais­tilanteesta

Pakolaiskriisiin tarvitaan parempia ratkaisuja – EU:n on kannettava vastuunsa globaalista pakolais­tilanteesta

Turvapaikanhakija voi opiskella ilman erillistä lupaa

Opiskelua voi jatkaa turvapaikkaprosessin jälkeen joko kuntaan siirtymisen tai opiskelijan oleskeluluvan kautta.

Parempaan turvapaikkakäsittelyyn

Sisäministeri Mykkänen on valmis Maahanmuuttoviraston turvapaikkamenettelyn ulkoiseen arviointiin pitkän aikavälin kehittämiskohteiden löytämiseksi.

Turvapaikkoja ilman hallitsematonta rajanylitystä?

Sisäministeri Kai Mykkänen pohtii blogissa turvapaikanhaun logiikkaa ja sen tulevaisuutta.

Maahanmuuton ulkosuhteilla on yhä suurempi merkitys kestävässä muuttoliikepolitiikassa

Maahanmuuton ulkosuhteilla eli suhteilla EU:n ulkopuolisiin maihin on entistä tärkeämpi rooli kun pyrimme ymmärtämään globaalia muuttoliikettä.

Turvapaikkaprosessin oikeudenmukaisuudesta syytä huolehtia

Sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto tekevät nyt pyynnöstäni analyysin turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumisesta turvapaikan haun eri vaiheissa.

Onko sisäministereillä EU-politiikkaa?

Ministeri Mykkänen avaa blogissa ajatuksiaan ensimmäisestä EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvostostaan.

EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistus etenee

Missä mennään yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksessa?

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 25