Hoppa till innehåll
Media

Reformen av lotterilagen fortsätter

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2018 12.04 | Publicerad på svenska 23.5.2018 kl. 18.56
Pressmeddelande 57/2018

Inrikesministeriet fortsätter reformen av lotterilagen. Den föregående ändringen av lotterilagen fokuserade på att sammanslå penningspelssammanslutningarna. Det nya bolaget Veikkaus Ab inledde sin verksamhet vid ingången av 2017. I det projekt som nu inleds bereds de författningsändringar som gäller införande av obligatorisk identifiering av spelaren i samband med spel på spelautomater samt tillstånd i fråga om varulotteri, gissningstävlingar, bingo och varuvinstautomater. Dessutom inleds utredningar för att förbättra Veikkaus förmåga att kanalisera efterfrågan på penningspel och för att förebygga verksamheten hos tillhandahållare av speltjänster utanför systemet med ensamrätt.

Avsikten är att en regeringsproposition om detta lämnas till riksdagen under höstsessionen 2018. Utredningar om andra lagstiftningsändringar avses bli klara före utgången av mars 2019. Reformen av lotterilagen grundar sig på de riktlinjer som regeringens finanspolitiska ministerutskott godkände den 8 maj 2018.

Reformen syftar till att förebygga skadeverkningar som penningspel ger upphov till

När det gäller att minska de skadeverkningar som penningspel ger upphov till är det viktigt att främja att man för alla Veikkaus Ab:s spel måste identifiera sig för att kunna spela. För närvarande måste spelarna identifiera sig i Veikkaus spel på webben. Utvidgningen av identifieringen även till spel på spelautomater ger en möjlighet att också i fysiska spelmaskiner ta i bruk de begränsningar som gäller att kontrollera riskspelande.

Åldersgränsen för alla former av penningspel är enligt lotterilagen 18 år. Genom identifierat spelande kan man samtidigt effektivisera övervakningen av åldersgränserna. Avsikten är att den obligatoriska identifieringen i spelandet på spelautomater träder i kraft så snart som möjligt efter den 1 januari 2021 och senast den 1 januari 2023.

Som en del av avregleringen är regeringens mål att göra den administrativa bördan i fråga om frivillig verksamhet lättare och tillståndsprocesserna smidigare. Andra lotterier än penningspel är ett betydande sätt för frivilliga aktörer att skaffa medel. Regeringen beslutade redan tidigare i april 2018 om att lätta på tillstånds- och anmälningsförfaranden som gäller varulotteri, gissningstävlingar, bingo och varuvinstautomater t.ex. genom att förlänga tillståndsperioder.

Det utreds om spelandet av spel utanför systemet med ensamrätt kan förhindras

Veikkaus Ab är den enda aktören som får anordna penningspel i Finland. För att styra efterfrågan på penningspel till det övervakade inhemska penningspelsutbudet görs det inom projektet en förstudie om sådana tekniska medel och för genomförandet av dem behövliga författningsändringar genom vilka man i fasta Finland vid behov kan hindra spelandet av andra penningspel på webben är Veikkaus spel.

Inom projektet utreds också andra medel för att stärka kanaliseringen av efterfrågan på penningspel samt behov av att utveckla lagstiftningen för att utvidga möjligheterna till de spelförbud som Veikkaus spelare sätter för sig själva, för att möjliggöra olika betalningssätt och för att förkorta inlösentiden av vinsterna.

– Förutom att förebygga de skadeverkningar som penningspel ger upphov till är det viktigt att Veikkaus får möjlighet att kontinuerligt utveckla företagets verksamhet, konstaterar inrikesminister Kai Mykkänen.

Lagstiftningsprojekt som gäller reformen av lotterilagen (på finska)
Förebyggande av skador betonas i den nästa fasen av lotterilagsreformen (Statsrådets pressmeddelande 8.5.2018)
Genomförande av den nästa fasen av lotterilagen samt penningspelspolitiken (Finanspolitiska ministerutskottets promemoria 8.5.2018, på finska)

Ytterligare information

Katriina Laitinen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 488 559, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539 (begäran om intervjuer med minister Mykkänen)