Hoppa till innehåll
Media

Arpajaislain uudistaminen jatkuu

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2018 12.04
Tiedote 57/2018

Sisäministeriö on käynnistänyt arpajaislain uudistamisen. Arpajaislain edellisessä muutoksessa keskityttiin rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen. Uusi Veikkaus aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa. Nyt alkavassa hankkeessa valmistellaan säädösmuutokset, jotka koskevat pelaajan pakollisen tunnistautumisen käyttöönottoa raha-automaattipelaamisessa sekä tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskevia lupia. Lisäksi aloitetaan selvitykset Veikkauksen kanavointikyvyn parantamiseksi sekä monopolijärjestelmän ulkopuolisten pelitarjoajien toiminnan ehkäisemiseksi.

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2018. Muista lainsäädäntömuutoksista tehtävien selvitysten on tarkoitus valmistua maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Arpajaislain uudistaminen perustuu niihin suuntaviivoihin, jotka hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi 8.5.2018.

Uudistamisen tavoitteena on rahapelihaittojen ehkäisy

Rahapelihaittojen vähentämisessä on tärkeää edistää tunnistautuneena pelaamista kaikissa Veikkaus Oy:n peleissä. Tällä hetkellä pelaajan on pelattava tunnistautuneena Veikkauksen verkkopeleissä. Pakollisen tunnistautumisen ulotettaminen myös raha-automaattipelaamiseen antaa mahdollisuuden riskipelaamisen hallintaan liittyvien rajoitusten käyttöön ottamiseen myös fyysisissä pelikoneissa.

Kaikkea rahapelaamista koskee arpajaislaissa säädetty 18 vuoden vähimmäisikäraja. Tunnistautuneella pelaamisella voidaan samalla tehostaa ikärajavalvontaa. Pakollisen tunnistautumisen raha-automaattipelaamisessa on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian 1.1.2021 jälkeen ja viimeistään 1.1.2023.

Osana norminpurkua hallituksen tavoitteena on keventää vapaaehtoistoiminnan hallinnollista taakkaa ja sujuvoittaa lupaprosesseja. Muut arpajaiset kuin rahapelit ovat merkittävä varainhankintakeino vapaaehtoistoimijoille. Hallitus päätti jo aikaisemmin huhtikuussa 2018, että tavara-arpajaisiin, arvauskilpailuihin, bingoon ja tavaravoittoautomaatteihin liittyviä lupa- ja ilmoitusmenettelyjä kevennetään esimerkiksi lupakausia pidentämällä.

Monopolin ulkopuolisten pelien pelaamisen estämistä selvitetään

Rahapelien toimeenpano on Suomessa kiellettyä kaikilta muilta paitsi Veikkaukselta. Rahapelikysynnän ohjaamiseksi valvottuun kotimaiseen rahapelitarjontaan hankkeessa tehdään esiselvitys teknisistä keinoista ja niiden toteuttamiseen vaadittavista säädösmuutoksista, joilla voidaan tarvittaessa estää muiden kuin Veikkauksen verkkorahapelien pelaaminen Manner-Suomen alueella.

Hankkeessa selvitetään myös muita rahapelikysynnän kanavoimisen vahvistamiskeinoja sekä lainsäädännön kehittämistarpeita Veikkauksen pelaajan itsensä asettamien pelikieltomahdollisuuksien laajentamiseksi, erilaisten maksutapojen mahdollistamiseksi ja voittojen lunastusaikojen lyhentämiseksi.

-Rahapelihaittojen ehkäisyn lisäksi on tärkeää mahdollistaa Veikkaukselle yrityksen toiminnan jatkuva kehittäminen, sisäministeri Kai Mykkänen linjaa.

Lisätietoja

lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, p. 0295 488 559, [email protected]
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 5131539 (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)