Hoppa till innehåll
Media

Avgifterna för identitetskort ändras från och med den 2 augusti 2021

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2021 13.00
Pressmeddelande 89/2021

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning genom vilken priserna på identitetskort ändras. Priset på identitetskort stiger med fem euro från och med den 2 augusti 2021. Avgifterna för identitetskort för minderårig och temporärt identitetskort höjs med en euro.

Om ansökan om identitetskort anhängiggörs traditionellt genom ett besök på polisstationen, stiger avgiften från 55 euro till 60 euro. Även priset på identitetskort som söks elektroniskt höjs med 5 euro till 54 euro. Priset på identitetskort är dock också i fortsättningen 8 euro lägre om kortet skaffas samtidigt med passet. 

Avgifterna för identitetskort för minderårig och temporärt identitetskort höjs med en euro.

Ändringen baserar sig på EU:s förordning om identitetskort

Höjningen av avgifterna för identitetskort beror på att det på grund av EU:s förordning om identitetskort har gjorts kompletterande ändringar i lagen om identitetskort. I fortsättningen kommer sökandens ansiktsbilder och fingeravtryck att lagras i identitetskortets chipp. 

I och med ändringarna i lagen om identitetskort kommer det att utöver det nuvarande medborgarcertifikatet finnas ett nytt biocertifikat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på identitetskortet. Förutom av biocertifikatet föranleds tilläggskostnader av att kortets utformning ses över i och med lagändringen och av det ökade arbetet med att ta fingeravtryck. 

Polisen tar ut avgiften för identitetskortet av sökanden och redovisar avgifterna för certifikaten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer ses över årligen. Enligt lagen ska storleken på avgiften motsvara beloppet av statens totalkostnader för utförande av prestationen.

Ytterligare information:
Stefan Gerkman, polisdirektör, [email protected], tfn 0295 488 552