Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De maximala förlustgränserna för Veikkaus Ab:s penningspel på nätet förblir oförändrade till och med 30.6.2021

Inrikesministeriet
26.3.2021 9.05
Pressmeddelande 36/2021

De maximala förlustgränserna för Veikkaus penningspel med snabbt tempo som spelas online förblir oförändrade fram till den 30 juni 2021. Den sänkta maximala förlustgränsen per dygn kvarstår på 500 euro. Den maximala förlustgränsen per månad är 2 000 euro. Inrikesministeriets förordning om detta träder i kraft den 1 april 2021.

Spel med snabbt tempo är till exempel kasino- och penningautomatspel. Utöver den maximala förlustgränsen ska alla spelare fortsättningsvis sätta upp egna förlustgränser per dygn och månad. De egna förlustgränserna kan inte vara högre än de maximala förlustgränserna.

Bestämmelser om förlustgränserna för Veikkaus spel utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. De maximala förlustgränserna har sänkts tillfälligt på grund av coronapandemin. Första gången sänktes de maximala förlustgränserna våren 2020. Senast i december 2020 förlängdes giltighetstiden för den sänkta maximala förlustgränsen per dygn genom en förordning som gäller till och med den 31 mars 2021.

Målet är att effektivisera förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till

Syftet med förordningsändringarna har varit att effektivisera förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som penningspel orsakar, detta på grund av coronapandemin. Coronavirusläget har fortsatt varit svårt under början av året och har ytterligare försvårats under mars 2021. Den förändrade vardagen, de bekymmer som förhållandena eventuellt medför och belastningen kan öka problemen med till exempel mänskliga relationer, ekonomi och hälsa. Coronavirusläget är också förknippat med en ökad risk för överdrivet penningspelande. Samtidigt har tillgången till tjänster som erbjuder hjälp vid spelproblem försämrats tydligt på grund av coronavirusläget, vilket är betydande för just den grupp som spelar mycket. 

Den sänkta maximala förlustgränsen per dygn kan i nuläget anses vara en motiverad åtgärd för att skydda personer i utsatt ställning eller för att förebygga problemspelande och spelskador som eventuellt aktiveras i en krissituation. Genom åtgärden kan man förebygga spelskador i ett tidigt skede, men också förhindra att ett allvarligare spelproblem aktiveras. Åtgärden inriktas direkt på de ekonomiska nackdelarna med penningspel, men indirekt kan den också förebygga och minska andra negativa effekter i samband med överdrivet penningspelande.

Ytterligare information:
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected]