Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås att bestämmelsen om ikraftträdandet av reformen av lotterilagen ändras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.35
Pressmeddelande

Avsikten är att obligatorisk identifiering ska tas i bruk vid Veikkaus Ab:s kupongspel senast den 1 juli 2023. Ikraftträdandet av bestämmelsen skjuts upp med ett halvt år eftersom det har planerats att identifieringen ska förverkligas med hjälp av Veikkaus Ab:s nya försäljningsterminaler, men terminalerna blir inte klara i tid på grund av den globala komponentbristen. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotterilagen lämnades till riksdagen den 19 september.

I enlighet med den reform av lotterilagen som trädde i kraft i början av året var avsikten att det från början av 2023 skulle bli obligatoriskt att identifiera sig vid kupongspelande som sker hos Veikkaus Ab:s olika ombud. Kupongspel avser de lotto-, lotteri-, vadhållnings- och totospel som säljs med Veikkaus Ab:s försäljningsterminaler. Veikkaus Ab har över 3 000 ombud där det är möjligt att spela kupongspel.

Trots att det föreslås att ikraftträdandet av bestämmelsen ska skjutas upp med ett halvt år, har Veikkaus Ab för avsikt att införa den obligatoriska identifieringen vid kupongspel så fort de nya försäljningsterminalerna finns tillgängliga.

När det gäller så kallade skraplotter införs identifieringen den 1 januari 2024. Till övriga delar togs obligatorisk identifiering vid spelande i bruk redan den 1 januari 2022. Det är bara kupongspelande på spelplatser som omfattas av den aktuella ändringen av ikraftträdandebestämmelsen.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected] 
Tiina Tulirinta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 649, [email protected]