Ändring av bestämmelsen om ikraftträdandet av reformen av lotterilagen

SM027:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Syftet med lagberedningsprojektet är att bereda en regeringsproposition med förslag till ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lotterilagen (1284/2021).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM027:00/2022

Ärendenummer VN/17296/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 21.6.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 22.6.2022

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotterilagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 38/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 120/2022

Projektet har till uppgift att bereda en regeringsproposition om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotterilagen, så att obligatorisk identifiering i samband med kupongspel vid spelplatser börjar gälla den 1 januari 2024.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

KontaktpersonTiina Tulirinta, inrikesministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 573
[email protected]

Kontaktperson
Tiina Tulirinta, Erityisasiantuntija
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tehtävänä on valmistella hallituksen esitys arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamiseksi pelipisteissä tapahtuvan kuponkipelaamisen pakollisen tunnistautumisen osalta.

Sammandrag

Syftet med lagberedningsprojektet är att bereda en regeringsproposition med förslag till ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lotterilagen (1284/2021).

Utgångspunkter

Arpajaislaki (1047/2001) uudistettiin 1.1.2022 voimaan tulleella lailla 1284/2021 (HE 135/2021 vp). Lakimuutokseen sisältyvän voimaantulosäännöksen mukaisesti pelipisteissä tapahtuvaan pakolliseen tunnistautuneeseen rahapelaamiseen siirrytään raha-automaattipelaamista lukuun ottamatta vasta 1.1.2023 lukien. Käytännössä voimaantulosäännös tarkoittaa pelipisteissä myytäviä kuponkipelejä. Kuponkipeleillä tarkoitetaan veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelejä, joiden myynti tapahtuu Veikkaus Oy:n myyntipäätteellä. Voimaantulosäännös katsottiin tarpeelliseksi, sillä kuponkipelien pakollinen tunnistautuminen edellyttää Veikkaus Oy:n mukaan kaikkien pelipisteisiin sijoitettujen yhtiön myyntipäätelaitteiden ja taustaohjelmistojen uusimista. Muilta osin säännös pakollisesta tunnistautumisesta rahapelaamisen yhteydessä on jo tullut voimaan 1.1.2022. Niin sanottujen raaputusarpojen osalta pakollista tunnistautumista edellytetään voimaantulosäännöksen mukaan kuitenkin vasta 1.1.2024 alkaen.

Koronapandemian aiheuttamasta globaalista komponenttipulasta johtuen Veikkaus Oy:n myyntipäätelaitteiden valmistamisesta vastaava sopimuskumppani on ilmoittanut, että uusien myyntipäätteiden valmistus ei voi alkaa sopimuksen aikataulun mukaisesti. Komponenttipula on muodostanut esteen uusien myyntipäätteiden valmistamiselle, mikä on edellytys pelipisteissä tapahtuvan kuponkipelaamisen pakollisen tunnistautuneen pelaamisen käyttöönotolle. Pakottavista olosuhteista johtuvan viivästymisen vuoksi arpajaislain voimaantulosäännökseen on tarpeen valmistella muutosehdotus pakollista tunnistautunutta pelaamista pelipisteissä koskevan säännöksen soveltamisajankohdan muuttamiseksi. Uusi soveltamisajankohta vastaisi pakollisen tunnistautumisen edellytyksenä olevan Veikkaus Oy:n myyntipäätelaiteuudistuksen muuttunutta toteutusaikataulua.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.