Statsrådet och ministerierna Media

Temat för EU:s inrikesministrars distansmöte är lägesbilden för coronaviruset

Inrikesministeriet 28.4.2020 7.30 | Publicerad på svenska 28.4.2020 kl. 10.36
Pressmeddelande 32/2020
Inrikesminister Maria Ohisalo.
Foto: Europeiska unionen

Inrikesminister Maria Ohisalo deltar i ett informellt möte för EU:s inrikesministrar den 28 april. Vid mötet diskuterar ministrarna åtgärderna för bekämpning av coronaviruset inom området för inrikes frågor. Mötet ordnas via videolänk.

Ministrarna har för avsikt att utbyta åsikter om medlemsländernas egna åtgärder och EU:s gemensamma riktlinjer. Dessutom diskuterar ministrarna avvecklingen av de begränsningar som införts med anledning av coronaviruset utifrån den gemensamma europeiska färdplanen som publicerades den 15 april. Åtgärderna i färdplanen gäller bland annat gränskontroll. 

– Varje medlemsstat beslutar nationellt om åtgärder som gäller gränskontroll, men det är viktigt att diskutera lägesbilden gemensamt. I den färdplan som Europeiska kommissionens och Europeiska rådets ordförande lagt fram behandlas en gradvis avveckling av begränsningarna. Begränsningar kan avvecklas stegvis när sjukdomsläget tillåter det. Det här är också Finlands uppfattning, konstaterar minister Ohisalo. 

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected] 
Jarno Lappalainen, specialmedarbetare hos inrikesministern, tfn 040 053 6973 (förfrågningar om intervjuer med ministern)