Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s inrikesministrar diskuterar terrorismbekämpningen och reformen av migrationspolitiken

Inrikesministeriet
12.11.2020 15.44 | Publicerad på svenska 13.11.2020 kl. 15.27
Pressmeddelande 143/2020

EU:s inrikesministrar träffas över video vid ett informellt inrikesministermöte i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 13 november. Diskussionerna handlar om terrorismbekämpning och reformen av migrations- och asylpolitiken. Inrikesminister Maria Ohisalo företräder Finland vid mötet. 

Ministrarna diskuterar bekämpningen av terrorism i ljuset av de senaste terrorattackerna. Det är viktigt att EU-länderna agerar enhetligt och beslutsamt för att bekämpa terrorism och förebygga våldsam extremism.

- Vi måste ingripa i terrorism och våldsam extremism oberoende av bakomliggande ideologier. Åtgärderna måste respektera yttrandefriheten och integritetsskyddet och samtidigt reagera på förändringarna i säkerhetsmiljön. Till exempel kan coronaläget öka risken för radikalisering. Vi måste bekämpa marginalisering och se till att alla människor upplever sig vara en del av detta samhälle och att de har tro på att man kan påverka samhället utan våld, säger minister Ohisalo. 

Ministrarnas diskussion om migration stöder beredningen av gemensam överenskommelse

Diskussionen om reformen av EU:s migrations- och asylpolitik fortsätter vid mötet. På ministernivå fördes den första diskussionen om reformpaketet under inrikesministrarnas föregående videokonferens den 8 oktober.

Ordförandelandet Tyskland har som mål att före rådet för rättsliga och inrikes frågor i december nå en politisk överenskommelse om de centrala frågorna i reformen. Syftet med den diskussion som nu förs är att stödja beredningen av den gemensamma överenskommelse som ordföranden eftersträvar.

– Det är viktigt att vi i alla situationer hittar en europeisk lösning på migrationsfrågor som respekterar de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Vid kommande förhandlingar behövs allas insats, vilja och engagemang. Vid förhandlingarna arbetar Finland aktivt för att vi ska åstadkomma ett fungerande gemensamt system, konstaterar minister Ohisalo.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected]
Sameli Sivonen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 406 6855, [email protected]