Hoppa till innehåll
Media

Inreserestriktionerna fortsätter till den 17 april

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 14.20
Pressmeddelande 29/2021
Bild där det står corona och beslut.

Statsrådet beslutade den 11 mars att inreserestriktionerna fortsätter fram till den 17 april 2021. Coronapandemin pågår fortfarande, och det finns ännu inte tillräckliga åtgärder att tillgå som kunde ersätta restriktionerna vid de inre gränserna. Både av denna anledning och för att förebygga spridningen av virusvarianter förlängs gränskontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna. Det görs endast små ändringar i de beslut som fattades den 18 februari. Ändringarna träder i kraft den 19 mars 2021.

Finland fortsätter också att ge grannhjälp till Estland. Finska vikens sjöbevakningssektion har i enlighet med den nuvarande verksamhetsmodellen informerat passagerarna i hamnen i Tallinn om villkoren för inresa från och med september 2020. Målet är att resenärer inte ska behöva avvisas vid Finlands gräns. Till exempel semester eller annat arbete än sådant som anses nödvändigt med tanke på försörjningsberedskapen eller samhällets funktion berättigar inte till inresa, även om resenären har ett intyg över negativt coronatest.

Finland begränsar inresa från alla andra Schengenländer förutom Island

Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och Schengenländer. Finland fortsätter begränsa inresa från alla andra Schengenländer förutom Island. Följande EU-medlemsländer är Schengenländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Österrike, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Finland, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland. Av länderna utanför EU är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz Schengenländer.

Små ändringar i begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Inreserestriktionerna har redan tidigare avvecklats i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Sydkorea, Singapore, Thailand och Nya Zeeland i fråga om invånarna i dessa länder. Inreserestriktionerna avvecklas nu också i trafiken från Rwanda till Finland i fråga om invånare i Rwanda. Inreserestriktionerna tillämpas inte på grund av ländernas låga coronaincidens och smittorisk.

Öppethållningen vid gränsövergångsställena begränsas

Öppethållningstiderna for vissa gränsövergångsställen vid den västra gränsen i Lappland och vid Finlands östra gräns begränsas. Genom ändringarna strävar man efter att i regel koncentrera gränsövergångstrafiken till dagtid och kväll. På detta sätt säkerställs att hälsovårdsmyndigheternas resurser vid gränsen är tillräckliga. Målet är att alla personer som passerar gränsen ska kunna hänvisas till coronatest, om de inte kan visa upp ett tillräckligt färskt negativt coronatestresultat eller ett intyg över att de har insjuknat i och tillfrisknat från coronavirussjukdomen. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte godstrafik eller sådan nödvändig persontrafik som beror på ett motiverat behov av gränsövergång utanför öppettiderna.

En ändring i förhållande till beslutet av den 18 februari 2021 är att också öppettiderna för gränsövergångsställena i Övertorneå och Vartius begränsas i syfte att trygga hälsosäkerheten. 

Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att man undviker onödiga utlandsresor

Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker utlandsresor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner. Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan.

Se närmare begränsningar i trafiken över de inre och yttre gränserna i inrikesministeriets pressmeddelanden 22.1, 11.2 och 18.2 samt på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Tillägg 12.3.2021 kl.10.05 till stycket om trafiken över de yttre gränserna: Inreserestriktionerna tillämpas inte på grund av ländernas låga coronaincidens och smittorisk.