Hoppa till innehåll
Media

Inreserestriktionerna fortsätter till den 28 november

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 14.44
Pressmeddelande 139/2021

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter. Vaccinationstäckningen är fortfarande otillräcklig i Finland och det finns alltjämt en risk för att hälso- och sjukvårdens bärkraft överskrids. Därför förlängs giltighetstiden för det beslut som fattades den 14 oktober fram till den 28 november. Man kan dock komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie.

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet.

Enligt statsrådets beslut av den 14 oktober slopades inreserestriktionerna från och med den 18 oktober för invånare i länder och områden på EU:s gröna lista. På den gröna listan finns länder där sjukdomsläget är tillräckligt under kontroll och i fråga om vilka Europeiska unionens råd har beslutat tillåta fritt resande till EU:s territorium. Den 28 oktober togs  Argentina, Colombia, Namibia och Peru med på listan. Från och med den 8 november görs samma tillägg också i den förteckning över länder som utgör bilaga till statsrådets beslut.

När det gäller andra tredjeländer fortsätter inreserestriktionerna. Om en person som kommer från ett land som omfattas av begränsningarna inte har fått hela vaccinationsserien är tillåtna inresegrunder återresa till Finland eller till andra EU- och Schengenstater, transitering i reguljär trafik på flygplatsen eller någon annan nödvändig orsak.

Se gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetskrav på webbplatserna nedan.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om godkända vacciner eller kraven på testning och karantän, kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.