Hoppa till innehåll
Media

Inrikesminister Mikkonen besöker Stockholm den 31 maj 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2022 13.25 | Publicerad på svenska 31.5.2022 kl. 12.14
Pressmeddelande

Inrikesminister Krista Mikkonen besöker Stockholm den 31 maj och träffar sina kolleger, integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. På agendan står bland annat frågor som gäller läget i Ukraina och ländernas Natomedlemskap.

– Finland och Sverige har deltagit i Natosamarbetet mer effektivt sedan Ryssland invaderade Ukraina. Tillgången till information och deltagandet i samarbetet ändras avsevärt genast när Finland och Sverige får en så kallad invitee-status i medlemskapsprocessen. Det är viktigt att vi tar en aktiv roll i Nato i de frågor som hör till våra ministeriers ansvarsområden och att vi samarbetar intensivt med varandra också i fortsättningen, säger minister Mikkonen.

Den 31 maj deltar ministrarna Mikkonen och Johansson också i en diskussion om det finsk-svenska samarbetet inom krisberedskap. Diskussionen ordnas av Hanaholmens kulturcentrum och Mötesplats Samhällssäkerhet i Sverige.

Ministrarna diskuterar mottagandet av ukrainska flyktingar

Ministrarna Mikkonen och Ygeman diskuterar mottagandet av ukrainska flyktingar. Fram till den 23 maj hade man registrerat 24 400 ukrainares ansökningar om asyl eller tillfälligt skydd i Finland. I Sverige hade man registrerat 38 000 ukrainares ansökningar om asyl eller tillfälligt skydd fram till den 19 maj.

Största delen av de ukrainare som kommer till Finland anländer med färjor över de inre gränserna, i huvudsak från Estland.  Cirka hälften av dem som anländer till Sverige kommer med färjor direkt från Polen. Både i Finland och i Sverige är cirka 40 procent av de sökande minderåriga.

Ministrarna utbyter också tankar om ett scenarioarbete som ska förutsäga migrationen. Sverige ligger före Finland i denna fråga och arbetet har gjorts redan länge vid Migrationsverket i Sverige. I Finland håller Migrationsverket på att inleda scenarioarbetet.

Polisen i Finland och Sverige har ett nära samarbete kring läget i Ukraina

Ministrarna Mikkonen och Johansson diskuterar bland annat hur läget i Ukraina påverkar det allmänna säkerhetsläget. Polisen i Finland och Sverige har ett nära samarbete kring läget i Ukraina bland annat när det gäller lägesbilden och beredskapen.

Ett oroväckande hot på medellång och lång sikt är smugglingen av vapen från Ukraina till EU:s område.

På flera olika forum inom EU diskuteras för närvarande eventuella konsekvenser av kriget i Ukraina för den inre säkerheten. Fenomen som människohandel, hybrid- och cyberhot, smuggling av vapen och organiserad brottslighet följs noggrant.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 0295 488 250, [email protected]
Jukka Vornanen, specialmedarbetare, tfn 040 593 67 91, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)