Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministrarna diskuterar bland annat människosmuggling och situationen för ukrainska flyktingar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2022 15.33 | Publicerad på svenska 8.12.2022 kl. 12.11
Pressmeddelande

EU-ländernas inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel torsdagen den 8 december. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet. Ministrarna diskuterar bland annat det allmänna läget i Schengenområdet och Rysslands invasion av Ukraina.

Under rubriken Schengenområdet diskuterar inrikesministrarna bland annat människosmuggling. Bekämpning av smuggling av migranter är en av EU:s viktigaste prioriteringar när det gäller att bekämpa brottslighet. Människosmugglingen försvagar EU:s inre säkerhet och därmed det övergripande läget i Schengenområdet. Människosmugglare är inblandade i över 90 procent av de irreguljära inresorna till EU. 

-Människosmuggling är en gemensam utmaning för alla medlems- och partnerländer. För att vi ska kunna ingripa i människosmugglingen på ett effektivt sätt krävs en övergripande strategi och samarbete. Varje migrant som dör under en farlig resa över havet är en för mycket, säger minister Mikkonen.

I september 2021 presenterade kommissionen en ny handlingsplan mot smuggling av migranter. I den kombineras internationellt samarbete och samordning mellan medlemsstaterna och de berörda EU-organen. Ett centralt tema i handlingsplanen är också att förbättra samarbetet med partnerländerna och internationella organisationer. I år har nya samarbetsavtal mot smuggling ingåtts med Niger och Marocko. 

Allt fler ukrainare flyr antingen inom landet eller till EU under den kommande vintern

På grund av Rysslands invasion av Ukraina har närmare åtta miljoner ukrainare varit tvungna att fly till grannländerna. Dessutom finns det för närvarande uppskattningsvis cirka 6,5 miljoner internflyktingar i landet.  Inom EU-området har det registrerats sammanlagt cirka 4 miljoner ansökningar om tillfälligt skydd. I Finland har man registrerat cirka en procent av alla ansökningar som lämnats in i EU.

De pågående striderna i östra och södra Ukraina, vintern och Rysslands attacker i synnerhet mot Ukrainas kritiska energiinfrastruktur förvärrar ytterligare det humanitära läget i landet. Detta ökar sannolikt flyktingströmmarna både inom landet och till EU. 

Den ökade migrationen vid EU:s yttre gränser har ökat antalet asylansökningar i flera medlemsländer vars mottagnings- och inkvarteringskapacitet redan sedan tidigare är mycket belastad. Problem förekommer bland annat i Belgien, Holland och Österrike. Också de baltiska ländernas mottagningssystem är mycket belastade.

-Vintern kommer att pröva EU-ländernas enighet och solidaritet på många sätt. Jag hoppas och tror att den allmänna inställningen till att hjälpa de nödställda och särskilt till ukrainarna kommer att förbli lika positiv som hittills, trots utmaningarna, säger Mikkonen.

I oktober bekräftade rådet att en dialog om den inre säkerheten ska inledas med olika myndigheter i Ukraina. Kommissionen ska rapportera om hur dialogen framskrider och om det aktuella läget. Målet för informationsutbytet mellan myndigheterna är att nå åtgärder bland annat när det gäller gränssäkerheten, den olagliga vapenhandeln och utländska stridande.

Ytterligare information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 0295 488 250, [email protected]
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 19 22, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)