Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministrarna diskuterar organiserad brottslighet och samarbetet med tredjeländer kring återsändande 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2023 15.40
Pressmeddelande

EU-ländernas inrikesministrar sammanträder till ett informellt möte av rådet för rättsliga och inrikes frågor i Stockholm den 26 januari. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet. Inrikesministrarna diskuterar bekämpningen av organiserad brottslighet och i synnerhet de brottsbekämpande och rättsliga myndigheternas rätt att få tillgång till digitala uppgifter och bevismaterial. Ett av målen för det svenska ordförandeskapet är att förtydliga utmaningarna på detta område och föreslå sätt för att lösa dem.

- Organiserad brottslighet är allvarlig gränsöverskridande brottslighet som EU bör ingripa i på alla möjliga sätt. Att stärka samarbetet mellan EU:s brottsbekämpande och rättsliga myndigheter är centralt när det gäller att bekämpa organiserad brottslighet. Åtgärder behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna, säger minister Mikkonen.

- Eftersom brottslingarna i allt högre grad agerar på nätet, måste vi hitta balanserade sätt som säkerställer att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till hemlig information och digitalt bevismaterial och som samtidigt respekterar dataskyddet och de grundläggande och mänskliga rättigheterna, säger hon fortsättningsvis.  

I EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet, som Europeiska kommissionen gav ut våren 2021, har det bedömts att 80 procent av brotten har en digital dimension.

Det behövs nya slags lösningar för att utveckla samarbetet med tredjeländer i fråga om återresa

När det gäller migrations- och asylfrågor diskuterar inrikesministrarna en effektiv återvändandepolitik och det därmed sammanhängande samarbetet med tredjeländer, det vill säga länder utanför EU. Det är nödvändigt att som en del av den övergripande strategin för migrationshantering effektivisera EU:s politik för återvändande. 

Under årens lopp har man försökt utveckla samarbetet med tredjeländer bland annat med hjälp av återtagandeavtal och återtagandearrangemang. Effektiviteten av återsändandet försvagas av att vissa tredjeländer inte är villiga att återta sina medborgare trots att internationell rätt förpliktar till det. Det behövs lösningar av ett nytt slag för att utveckla EU:s samarbete med tredjeländer när det gäller återsändanden och återtagande.

Vid sitt möte diskuterar inrikesministrarna incitament med hjälp av vilka samarbetet med tredjeländer kring återtagande kan förbättras. Incitamenten har behandlats ofta i Europeiska rådets slutsatser. I de slutsatser som antogs i december 2021 nämns särskilt handels-, viserings- och utvecklingspolitiken.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 0295 488 250, fö[email protected] 
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 19 22, fö[email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)