Statsrådet och ministerierna Media

Jukka Aalto fortsätter som avdelningschef för inrikesministeriets förvaltnings- och utvecklingsavdelning

Inrikesministeriet 20.8.2020 13.31
Pressmeddelande
Jukka Aalto.

Torsdagen den 20 augusti utnämnde statsrådet politices magister Jukka Aalto att fortsätta som avdelningschef för inrikesministeriets förvaltnings- och utvecklingsavdelning. Tjänsten tillsätts för perioden 1.9.2020–31.8.2025.

Jukka Aalto har varit avdelningschef för förvaltnings- och utvecklingsavdelningen vid inrikesministeriet sedan 2015. Aalto har arbetat vid inrikesministeriet med olika uppgifter som gäller planering, utveckling, styrning och ledning av verksamheten och ekonomin i cirka 23 års tid. Han har gedigen erfarenhet av uppgifter inom statens finansförvaltning, verksamhets- och ekonomiplanering och resultatstyrning. Som avdelningschef har Aalto också erfarenhet av ledarskap inom personalförvaltningen, den allmänna förvaltningen och informationsförvaltningen samt inom det rättsliga stödet vid ministeriet. Dessutom har han i praktiken visad erfarenhet av strategisk planering, utveckling av verksamheten och resultatinriktat förändringsledarskap. 

Avdelningschefen har till uppgift att leda och utveckla förvaltnings- och utvecklingsavdelningens verksamhet samt att svara för verksamhetens resultat. Inrikesministeriets förvaltnings- och utvecklingsavdelning svarar för ministeriets allmänna förvaltning och ekonomi-, personal- och informationsförvaltning. Avdelningschefen har titeln överdirektör.

Det har gjorts en omfattande säkerhetsutredning av avdelningschefen och ingåtts ett karensavtal enligt statstjänstemannalagen. Avtalet begränsar tjänstemannens rätt att under karenstiden övergå till andra uppgifter utanför statsförvaltningen där tjänstemannen kan ha fördel av att utnyttja sekretessbelagd information. Karenstiden är sex månader efter det att anställningsförhållandet har upphört.

Ytterligare information:

Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]