Hoppa till innehåll
Media

Kirsi Henriksson fortsätter som direktör för Krishanteringscentret

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 13.30
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde torsdagen den 1 december filosofie magister Kirsi Henriksson att fortsätta som direktör för Krishanteringscentret (CMC Finland). Tjänsten tillsätts för perioden 1.1.2023–31.12.2027.

Henriksson har varit direktör för Krishanteringscentret sedan 2018. Före det, åren 2008–2018, arbetade hon som forsknings- och utvecklingsdirektör vid Krishanteringscentret. Under dessa år var hon tjänstledig när hon arbetade i olika ledningsuppgifter i Europeiska unionens civila krishanteringsinsatser i Niger, Mali och Libyen. 

– Det är mycket givande att leda Krishanteringscentret, och jag är tacksam över att kunna fortsätta som direktör även under den följande perioden. Civil krishantering behövs mer än någonsin i dagens svåra internationella politiska läge. Det är en glädje att leda vår motiverade personal och sända kunniga experter till internationella uppdrag, säger Kirsi Henriksson. 

Direktören för Krishanteringscentret leder, övervakar och utvecklar centrets verksamhet. Direktören ansvarar också för verksamhetens kvalitet och resultat, verksamhetsförutsättningarna och för att målen nås. Direktören deltar i det arbete för planering, genomförande och utveckling av sektorn för civil krishantering som utförs inom ramen för Europeiska unionen och av internationella organisationer. 

Krishanteringscentret är ett kompetenscentrum för civil krishantering som finns i anslutning till inrikesministeriet. Dess huvudsakliga uppgift är att utbilda och rekrytera sakkunniga till internationella uppgifter inom civil krishantering samt att svara för den logistiska och materiella beredskapen och för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom området. Krishanteringscentret resultatstyrs av inrikesministeriet.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör för enheten för internationella frågor, tfn 040 720 2216