Statsrådet och ministerierna Media

Lagen om identitetskort ändras till följd av en EU-förordning

Inrikesministeriet 24.6.2020 14.00 | Publicerad på svenska 25.6.2020 kl. 12.14
Pressmeddelande 68/2020

Lagen om identitetskort uppdateras till följd av EU:s förordning gällande identitetskort. I ett projekt som tillsatts av inrikesministeriet bereds ändringar i lagen om identitetskort och utlänningslagen samt i annan lagstiftning.

Målet med projektet är att se över lagen om identitetskort så att de ändringsbehov som följer av EU-förordningen om identitetskort beaktas. EU-förordningen om identitetskort förutsätter att innehavaren av ett identitetskort lämnar fingeravtryck. Medlemsstaterna får dock själva bestämma om fingeravtrycken för den som ansöker om identitetskort ska lagras i ett register. I och med EU-förordningen om identitetskort kommer också identitetskortets datainnehåll och visuella form att ändras. 

I projektet utreds och bereds även de ändringar som EU-förordningen om identitetskort föranleder i utlänningslagen. I utlänningslagen bestäms om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars inresa och vistelse samt om handlingar som gäller dessa. 

I projektet utreds och bereds dessutom de andra eventuella lagändringar som EU-förordningen om identitetskort kräver. 

Projektets mandatperiod är 17.6.2020–30.5.2021. Lagändringarna avses träda i kraft den 2 augusti 2021.

Ytterligare information:
Marja-Leena Härkönen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 297, [email protected]