Hoppa till innehåll
Media

Applikationen Liputan nu också på svenska

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2018 8.56
Pressmeddelande 58/2018

Inrikesministeriets avgiftsfria mobilapplikation Liputan finns nu tillgänglig också på svenska. Applikationen är ett hjälpmedel för att underlätta flaggningen eftersom den berättar vilken flaggdag som det är fråga om och vilken tid flaggan ska hissas och halas. Applikationen lanserades 2017 som en del av Finlands 100-årsjubileum och kampanjen Flaggar vid inrikesministeriet.

Applikationen Liputan kan laddas ned i Apple Store och i Google Play-butiken på finska och svenska.

Applikationen erbjuder tidsenlig information om flaggdagarna och sänker förhoppningsvis tröskeln för människor att hissa flaggan i topp. Avsikten är att också till dessa delar göra det så lätt och bekymmersfritt att flagga som möjligt. Du kan föra in en påminnelse om flaggdagen för dig själv, och då påminner applikationen om flaggdagen när den närmar sig. Applikationen kan också utgående från användarens läge berätta när flaggan ska halas och hissas.

Flaggningen är något glatt och värdefullt som inte bara behöver vara en del av de officiella flaggdagarna; flagga kan du varenda dag om du har anledning till det. Att flagga är ett fint sätt att lyfta fram frågor som är viktiga för dig själv eller för hela Finland. Flaggningen hör till alla.

Om du inte har en egen flaggstång, kan du på inrikesministeriets webbplats flagga digitalt. På Twitter kan du delta i diskussionen om flaggning med hashtaggarna #flaggar #liputan.